Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 9 153 914 1,5 6 558 470 0,6 2 595 444 4,0
Fasta Finland 9 004 738 1,5 6 488 382 0,5 2 516 356 4,0
Nyland 2 494 273 3,5 1 363 054 0,7 1 131 219 7,1
Egentliga Finland 508 361 -0,2 412 903 0,6 95 458 -3,6
Satakunta 157 579 1,2 126 400 0,0 31 179 6,1
Egentliga Tavastland 176 141 9,8 158 487 11,0 17 654 0,1
Birkaland 655 713 0,4 558 569 -1,2 97 144 10,1
Päijänne-Tavastland 262 463 2,7 225 098 3,3 37 365 -0,6
Kymmenedalen 116 511 -15,7 95 057 -5,2 21 454 -43,5
Södra Karelen 246 788 -6,9 176 957 1,0 69 831 -22,4
Södra Savolax 268 130 -4,1 219 314 -1,7 48 816 -13,5
Norra Savolax 384 515 1,3 340 357 2,8 44 158 -8,9
Norra Karelen 182 996 -12,0 157 781 -4,3 25 215 -41,6
Mellersta Finland 494 071 1,8 429 204 1,6 64 867 3,0
Södra Österbotten 280 604 -1,5 263 541 -3,6 17 063 48,3
Österbotten 165 248 -7,3 131 622 -9,0 33 626 -0,3
Mellersta Österbotten 67 428 7,9 62 353 9,6 5 075 -9,5
Norra Österbotten 762 647 -0,9 631 435 -1,0 131 212 -0,6
Kajanaland 469 552 -0,0 425 637 -1,7 43 915 19,1
Lappland 1 311 718 8,6 710 613 5,3 601 105 12,7
Åland 149 176 3,8 70 088 4,7 79 088 3,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2016, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/06/matk_2016_06_2016-08-18_tau_004_sv.html