Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 13 831 862 2,5 9 836 311 1,6 3 995 551 4,9
Fasta Finland 13 628 011 2,6 9 740 956 1,6 3 887 055 5,2
Nyland 4 445 589 3,8 2 333 079 0,9 2 112 510 7,3
    Esbo 295 684 -4,3 182 960 -5,2 112 724 -2,7
    Helsingfors 2 922 001 5,2 1 318 462 3,3 1 603 539 6,9
    Vanda 764 452 6,1 457 878 1,9 306 574 13,2
Egentliga Finland 814 337 0,0 668 675 0,9 145 662 -3,7
    Åbo 589 595 2,7 480 755 3,6 108 840 -0,8
Satakunta 241 038 -1,3 195 737 -1,9 45 301 1,5
    Björneborg 135 836 -7,5 118 124 -5,9 17 712 -16,8
Egentliga Tavastland 282 446 6,8 252 269 8,4 30 177 -5,0
    Tavastehus 153 722 9,4 139 259 11,5 14 463 -7,3
Birkaland 1 043 886 0,9 886 111 0,1 157 775 5,4
    Tammerfors 819 515 1,4 678 285 1,0 141 230 3,4
Päijänne-Tavastland 376 644 -2,2 315 618 -1,6 61 026 -5,1
    Lahtis 189 851 -4,4 148 846 -1,1 41 005 -14,7
Kymmenedalen 159 851 -7,2 130 540 0,3 29 311 -30,3
    Kouvola 81 975 -3,3 70 408 0,5 11 567 -21,6
Södra Karelen 442 972 10,7 326 080 18,4 116 892 -6,2
    Villmanstrand 303 002 17,2 244 344 22,2 58 658 0,3
Södra Savolax 380 726 1,8 333 507 2,8 47 219 -4,5
    S:t Michel 142 955 3,0 121 507 5,2 21 448 -7,6
Norra Savolax 597 785 1,1 538 985 2,0 58 800 -7,0
    Kuopio 404 374 4,2 366 682 5,5 37 692 -6,3
Norra Karelen 289 276 -6,8 255 193 -1,5 34 083 -33,6
    Joensuu 145 745 -11,2 125 816 -6,0 19 929 -34,2
Mellersta Finland 765 342 5,5 659 600 5,8 105 742 3,8
    Jyväskylä 374 612 4,0 315 204 2,5 59 408 12,5
Södra Österbotten 428 162 0,2 400 772 -2,4 27 390 63,4
    Seinäjoki 152 434 8,3 136 993 5,2 15 441 46,0
Österbotten 276 622 -1,6 216 020 -3,4 60 602 5,3
    Vasa 201 083 -3,7 152 657 -4,9 48 426 0,4
Mellersta Österbotten 104 235 13,9 93 640 11,2 10 595 45,1
    Karleby 80 697 4,9 73 878 4,6 6 819 9,1
Norra Österbotten 908 060 -0,8 754 463 -0,7 153 597 -1,4
    Kuusamo 218 659 9,7 180 213 10,0 38 446 8,7
    Uleåborg 437 394 -6,1 364 012 -6,2 73 382 -5,6
Kajanaland 628 092 -0,1 584 642 -0,2 43 450 2,0
    Kajana 78 648 5,7 72 306 7,8 6 342 -13,4
    Sotkamo 516 985 -1,0 487 329 -1,5 29 656 7,7
Lappland 1 442 948 7,6 796 025 3,3 646 923 13,3
    Rovaniemi 381 542 12,9 175 816 5,0 205 726 20,6
Åland 203 851 -1,4 95 355 0,9 108 496 -3,4
    Mariehamn 147 427 -0,7 78 242 3,7 69 185 -5,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2016, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/10/matk_2016_10_2016-12-16_tau_008_sv.html