Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 063 58 708 48,1 1,8 62,60
Fasta Finland 1 034 57 816 48,5 1,8 62,60
Nyland 143 15 267 65,8 1,4 80,61
Egentliga Finland 64 3 487 49,2 2,7 57,70
Satakunta 38 1 375 37,8 -0,1 61,09
Egentliga Tavastland 28 1 514 37,0 1,3 53,28
Birkaland 68 4 353 52,8 1,4 62,76
Päijänne-Tavastland 34 1 740 42,2 5,3 53,80
Kymmenedalen 26 1 003 46,2 8,7 60,87
Södra Karelen 33 1 767 45,6 6,9 43,04
Södra Savolax 71 1 993 33,6 -0,9 45,10
Norra Savolax 47 2 569 42,5 0,3 58,34
Norra Karelen 49 1 356 35,2 -2,6 49,69
Mellersta Finland 50 3 007 46,6 2,2 64,70
Södra Österbotten 45 1 671 45,3 1,8 51,08
Österbotten 28 1 356 50,8 6,0 63,63
Mellersta Österbotten 15 575 48,8 6,1 64,50
Norra Österbotten 99 4 619 41,7 -2,8 49,37
Kajanaland 39 2 194 36,6 1,4 25,99
Lappland 157 7 970 34,6 3,8 52,82
Åland 29 892 20,9 -1,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/11/matk_2016_11_2017-01-19_tau_001_sv.html