Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 608 50 322 54,5 1,6 96,15 52,37
Fasta Finland 594 49 537 54,6 1,7 96,12 52,52
Nyland 113 14 308 68,0 3,3 106,10 72,11
    Esbo 11 1 170 56,7 1,0 84,40 47,87
    Helsingfors 55 8 806 72,9 2,8 111,97 81,66
    Vanda 11 2 265 73,3 3,2 102,48 75,07
Egentliga Finland 39 2 833 56,4 1,9 90,85 51,28
    Åbo 19 1 914 61,6 3,6 91,69 56,50
Satakunta 24 1 136 48,3 0,1 86,60 41,79
    Björneborg 9 626 47,7 -2,4 90,76 43,33
Egentliga Tavastland 17 1 346 42,5 2,9 77,79 33,03
    Tavastehus 8 699 44,0 4,9 86,42 38,07
Birkaland 41 3 810 54,2 0,6 98,62 53,46
    Tammerfors 24 2 886 58,5 0,9 101,62 59,47
Päijänne-Tavastland 13 1 573 44,4 2,4 89,02 39,52
    Lahtis 6 770 52,8 2,3 86,52 45,66
Kymmenedalen 14 769 49,1 6,1 90,85 44,60
    Kouvola 6 406 45,3 3,0 84,79 38,38
Södra Karelen 16 1 424 52,2 3,2 87,61 45,70
    Villmanstrand 8 840 62,5 5,1 83,28 52,09
Södra Savolax 30 1 694 44,9 1,9 80,76 36,24
    S:t Michel 8 553 52,1 2,3 82,08 42,73
Norra Savolax 29 2 336 48,3 -0,5 90,35 43,65
    Kuopio 16 1 437 52,6 -0,1 94,64 49,80
Norra Karelen 22 1 209 45,3 -3,9 86,98 39,43
    Joensuu 6 620 53,5 -6,1 87,47 46,78
Mellersta Finland 27 2 726 52,5 1,4 91,29 47,89
    Jyväskylä 11 1 382 60,4 5,3 98,58 59,52
Södra Österbotten 24 1 454 52,6 2,8 80,56 42,41
    Seinäjoki 7 606 58,0 4,7 89,39 51,89
Österbotten 21 1 222 50,0 0,3 92,30 46,18
    Vasa 8 779 58,4 1,2 95,51 55,73
Mellersta Österbotten 10 513 47,1 4,0 83,95 39,56
    Karleby 5 368 51,0 1,8 90,90 46,33
Norra Österbotten 50 3 383 50,4 -2,6 90,85 45,80
    Kuusamo 10 784 39,4 1,7 90,93 35,82
    Uleåborg 11 1 449 62,6 -4,8 98,56 61,66
Kajanaland 19 1 791 47,2 0,9 77,08 36,40
    Kajana 6 414 43,4 3,1 79,10 34,37
    Sotkamo 6 1 135 53,0 -0,1 76,64 40,65
Lappland 85 6 012 44,5 1,9 94,72 42,14
    Rovaniemi 13 1 309 57,0 4,5 92,06 52,44
Åland 14 785 43,1 -1,2 .. ..
    Mariehamn 7 507 54,8 -3,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2016, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/11/matk_2016_11_2017-01-19_tau_006_sv.html