Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2016

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 11 108 083 20 343 433 3,1 16 338 840 3,2
Finland 8 319 180 14 572 158 2,4 11 420 435 1,7
Utländer 2 788 903 5 771 275 4,7 4 918 405 6,8
Ryssland 306 794 697 596 -10,9 509 399 -10,7
Sverige 313 866 549 292 -0,1 432 008 -1,6
Tyskland 268 081 540 342 -0,5 446 103 0,1
Storbritannien 199 738 500 738 6,1 453 464 7,9
Frankrike 93 513 249 997 8,7 222 380 9,7
Förenta Staterna 107 823 231 708 14,4 224 533 15,2
Kina 158 239 231 573 27,3 225 283 27,5
Japan 114 463 214 495 5,4 210 201 6,5
Estland 84 121 193 376 2,4 137 366 5,2
Norge 96 599 180 851 -2,8 141 938 -1,2
Nederländerna 76 859 174 743 9,5 139 710 9,3
Schweiz 69 238 153 212 -3,5 114 759 -4,3
Italien 66 057 139 197 9,0 125 939 10,6
Spanien 57 149 125 828 18,2 113 370 19,9
Danmark 56 454 103 880 6,0 96 793 6,9
Polen 34 856 88 766 -11,5 73 225 -1,0
Belgien 28 213 60 534 9,6 53 909 9,4
Österrike 26 525 59 122 -2,5 51 495 -2,1
Australien 27 604 57 480 -0,2 53 851 -0,0
Lettland 21 123 55 197 27,6 33 193 15,3
Indien 23 857 54 656 0,1 53 303 -0,7
Thailand 15 172 49 649 -2,1 19 392 30,4
Israel 16 786 49 458 23,0 46 494 26,5
Kanada 18 207 49 061 6,6 47 073 8,8
Sydkorea 22 948 41 840 19,4 39 638 24,0
Tjeckien 16 267 34 984 0,6 29 913 4,9
Litauen 15 659 33 746 16,3 22 676 6,5
Turkiet 14 559 30 722 25,0 29 553 25,4
Portugal 9 147 24 754 34,0 23 563 38,4
Irland 11 099 24 717 9,4 22 385 4,6
Taiwan 15 880 22 381 5,6 21 426 4,8
Brasilien 8 946 20 032 -2,3 19 127 -0,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2016, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tau_005_sv.html