Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2016

Landskap / kommun Förenta Staterna Frankrike Japan Norge Nederländerna Estland
Hela landet 224 533 15,2 222 380 9,7 210 201 6,5 141 938 -1,2 139 710 9,3 137 366 5,2
Fasta Finland 223 910 15,2 221 927 9,7 210 088 6,5 140 256 -0,7 139 458 9,4 134 470 4,8
Nyland 166 088 14,1 65 751 10,7 145 148 5,8 67 583 7,6 60 061 3,4 61 801 8,7
    Esbo 4 929 2,6 2 624 -11,2 1 444 14,4 4 241 31,0 3 159 -25,8 11 388 27,6
    Helsingfors 137 942 14,8 51 469 10,9 131 585 6,9 52 103 2,5 44 786 6,2 31 798 6,7
    Vanda 20 890 17,7 8 663 17,6 11 148 -7,6 8 390 24,1 8 110 4,6 10 152 3,9
Egentliga Finland 6 212 -18,8 4 138 3,6 4 490 -9,7 6 018 -9,8 4 722 -2,2 11 127 3,3
    Åbo 5 254 -15,6 3 475 7,6 1 954 14,5 4 819 -1,2 4 042 -3,9 4 829 4,0
Satakunta 1 433 -14,8 3 475 16,1 663 37,8 1 005 -24,3 1 670 50,7 2 231 9,5
    Björneborg 564 -26,2 866 -29,9 271 63,3 317 -44,8 898 58,4 930 -22,4
Egentliga Tavastland 752 -0,5 863 16,8 800 25,2 944 21,3 601 13,8 1 832 12,7
    Tavastehus 468 -19,9 437 20,1 781 26,4 364 -37,9 438 39,9 960 6,9
Birkaland 8 408 2,7 6 567 1,2 3 754 12,2 4 369 10,2 5 276 5,9 8 369 5,8
    Tammerfors 8 098 1,0 6 227 0,7 3 682 12,1 4 140 10,8 5 055 8,4 6 916 2,8
Päijänne-Tavastland 1 495 -11,5 1 227 -4,7 920 4,5 2 215 16,2 1 350 -40,4 2 919 -19,3
    Lahtis 972 -19,1 780 -23,5 490 -10,4 1 476 4,8 1 016 -32,3 1 815 -20,0
Kymmenedalen 1 013 -25,8 1 172 -3,3 162 38,5 364 15,6 1 084 35,5 2 430 -12,1
    Kouvola 385 -28,2 396 -45,1 70 70,7 201 50,0 381 68,6 1 391 10,4
Södra Karelen 820 -31,2 865 -1,4 249 3,8 802 105,6 1 773 128,5 3 165 0,9
    Villmanstrand 430 8,3 560 -6,7 215 17,5 674 134,8 425 -22,4 2 177 22,4
Södra Savolax 968 11,0 1 158 -0,9 389 25,5 212 -7,8 591 -34,8 1 496 -24,6
    S:t Michel 416 1,7 537 -6,8 196 43,1 123 29,5 346 -8,2 965 -33,2
Norra Savolax 5 055 186,7 1 215 -23,3 549 32,3 801 2,4 1 437 -23,7 3 759 18,9
    Kuopio 4 453 199,7 977 -9,9 459 35,4 570 8,8 1 105 -21,5 2 703 23,4
Norra Karelen 669 -41,2 928 -26,2 613 -26,8 388 -76,0 1 133 -26,7 2 421 -24,9
    Joensuu 570 -40,5 726 -27,0 408 -31,5 314 -71,5 566 -6,8 944 -12,5
Mellersta Finland 5 298 42,0 9 036 -33,6 2 365 102,0 1 527 -6,0 3 849 -13,7 15 316 9,6
    Jyväskylä 4 883 50,8 3 330 10,7 2 152 95,3 1 266 -16,3 1 750 -12,5 2 451 5,3
Södra Österbotten 818 65,6 594 65,5 493 9,1 690 55,1 465 -3,1 2 397 32,6
    Seinäjoki 491 113,5 309 89,6 389 -7,8 198 10,0 271 -19,1 1 151 18,3
Österbotten 1 852 7,2 1 286 2,6 790 44,7 2 818 2,9 2 379 1,8 2 756 50,7
    Vasa 1 557 3,0 1 132 1,4 724 51,8 2 617 5,8 1 824 4,5 1 821 27,2
Mellersta Österbotten 473 22,9 145 10,7 114 -37,0 387 13,2 285 68,6 832 -31,7
    Karleby 463 27,5 144 23,1 114 -37,0 375 9,6 247 48,8 372 18,1
Norra Österbotten 6 190 16,9 4 933 -3,3 3 106 37,6 6 585 -16,4 9 887 34,7 5 252 18,9
    Kuusamo 630 0,8 1 034 0,2 1 755 107,0 504 -6,7 2 759 103,2 631 24,5
    Uleåborg 5 164 31,8 2 978 -7,9 1 243 -6,5 5 507 -18,6 2 999 38,5 2 019 -11,6
Kajanaland 1 511 283,5 4 956 10,4 1 121 11,9 865 -15,6 490 -1,4 806 -59,6
    Kajana 232 79,8 232 95,0 109 18,5 232 18,4 189 64,3 449 -23,6
Lappland 14 855 41,7 113 618 17,9 44 362 4,8 42 683 -8,1 42 405 23,0 5 561 -7,4
    Rovaniemi 6 340 33,6 26 853 16,3 17 225 13,6 10 382 0,1 6 011 20,1 1 720 -21,4
Åland 623 -6,3 453 18,0 113 -27,6 1 682 -29,6 252 -35,2 2 896 26,7
    Mariehamn 516 -13,0 384 74,5 103 -27,5 1 484 -27,8 241 -5,9 1 318 32,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2016, Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tau_010_sv.html