Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 046 59 025 45,5 2,9 55,73
Fasta Finland 1 020 58 167 46,0 3,0 55,73
Nyland 143 15 472 54,2 -3,4 67,70
Egentliga Finland 62 3 455 46,8 7,4 53,91
Satakunta 36 1 338 33,9 2,6 63,00
Egentliga Tavastland 27 1 483 29,2 -0,8 50,36
Birkaland 65 4 286 41,2 4,0 55,12
Päijänne-Tavastland 33 1 731 39,9 4,8 50,31
Kymmenedalen 24 972 32,2 -1,4 62,42
Södra Karelen 33 1 756 41,0 4,5 46,78
Södra Savolax 69 2 030 32,6 1,8 40,81
Norra Savolax 47 2 619 37,5 2,8 50,33
Norra Karelen 47 1 350 35,7 2,2 60,48
Mellersta Finland 49 2 974 44,6 4,6 48,10
Södra Österbotten 45 1 688 32,4 0,0 46,51
Österbotten 28 1 356 35,2 1,6 66,10
Mellersta Österbotten 14 530 33,4 4,7 60,20
Norra Österbotten 95 4 576 40,3 2,2 41,15
Kajanaland 37 2 170 40,3 5,0 27,38
Lappland 166 8 381 59,2 11,4 57,41
Åland 26 858 14,1 -2,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/01/matk_2017_01_2017-03-17_tau_001_sv.html