Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 603 50 820 48,7 2,8 98,15 47,77
Fasta Finland 593 50 206 49,1 3,0 98,18 48,17
Nyland 115 15 005 55,0 -3,6 104,42 57,38
    Esbo 10 1 102 44,4 -5,1 91,82 40,79
    Helsingfors 58 9 417 56,7 -5,6 108,59 61,54
    Vanda 12 2 438 66,5 -2,1 101,33 67,38
Egentliga Finland 37 2 743 50,2 8,8 82,78 41,58
    Åbo 19 1 894 48,7 3,1 83,75 40,75
Satakunta 23 1 090 39,8 2,9 87,07 34,68
    Björneborg 8 601 34,9 1,7 85,45 29,81
Egentliga Tavastland 16 1 335 31,4 -2,1 77,52 24,31
    Tavastehus 7 695 32,9 -3,6 85,93 28,30
Birkaland 41 3 776 42,4 3,8 95,07 40,32
    Tammerfors 24 2 869 47,5 4,5 96,19 45,73
Päijänne-Tavastland 13 1 569 42,4 5,1 88,33 37,41
    Lahtis 6 770 54,2 8,8 85,05 46,12
Kymmenedalen 13 771 37,9 -0,4 92,45 35,08
    Kouvola 5 395 37,1 2,1 86,91 32,21
Södra Karelen 16 1 400 44,2 4,8 102,58 45,32
    Villmanstrand 7 794 53,7 9,6 98,07 52,66
Södra Savolax 26 1 448 37,9 1,5 72,64 27,56
    S:t Michel 7 507 43,7 0,6 80,77 35,32
Norra Savolax 28 2 339 39,2 2,7 89,62 35,12
    Kuopio 15 1 398 46,1 3,8 93,26 42,95
Norra Karelen 22 1 128 38,8 1,5 89,62 34,75
    Joensuu 6 538 55,9 7,8 90,81 50,77
Mellersta Finland 27 2 623 47,4 4,2 86,00 40,81
    Jyväskylä 11 1 286 51,2 1,7 91,69 46,92
Södra Österbotten 24 1 404 37,5 1,2 75,84 28,41
    Seinäjoki 7 547 48,5 6,5 90,04 43,63
Österbotten 21 1 247 37,9 2,6 91,65 34,76
    Vasa 8 810 44,5 1,4 93,88 41,79
Mellersta Österbotten 9 474 36,3 6,3 86,26 31,31
    Karleby 5 361 40,6 7,4 91,72 37,22
Norra Österbotten 48 3 354 45,3 3,0 87,06 39,48
    Kuusamo 12 793 45,4 2,2 81,56 37,06
    Uleåborg 10 1 438 54,0 5,9 95,39 51,55
Kajanaland 18 1 762 43,8 6,9 62,80 27,53
    Kajana 6 414 38,7 10,9 78,46 30,34
    Sotkamo 6 1 125 49,6 6,8 59,74 29,66
Lappland 96 6 738 64,6 12,4 118,86 76,82
    Rovaniemi 17 1 503 82,1 11,2 143,38 117,7
Åland 10 614 16,3 -3,4 .. ..
    Mariehamn 6 425 23,1 -6,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/01/matk_2017_01_2017-03-17_tau_003_sv.html