Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, januari 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 234 892 9,7 714 862 4,7 520 030 17,4
Fasta Finland 1 230 159 9,8 712 403 4,8 517 756 17,5
Nyland 377 373 3,8 203 932 5,0 173 441 2,5
    Esbo 18 801 -21,0 11 223 -21,8 7 578 -19,8
    Helsingfors 247 968 4,8 117 708 5,1 130 260 4,5
    Vanda 75 388 6,8 47 642 10,1 27 746 1,5
Egentliga Finland 57 510 9,4 47 273 7,6 10 237 18,7
    Åbo 40 231 7,7 32 352 5,4 7 879 18,1
Satakunta 16 522 1,7 12 355 -5,0 4 167 28,8
    Björneborg 8 334 -2,4 6 841 -1,7 1 493 -5,5
Egentliga Tavastland 18 738 3,8 16 323 7,9 2 415 -17,4
    Tavastehus 10 344 3,8 8 823 6,5 1 521 -9,6
Birkaland 77 207 10,0 67 285 13,4 9 922 -8,5
    Tammerfors 63 249 11,6 54 666 15,9 8 583 -9,5
Päijänne-Tavastland 36 282 16,8 27 894 9,4 8 388 50,7
    Lahtis 20 160 19,7 14 379 11,2 5 781 48,0
Kymmenedalen 11 168 2,5 7 738 -7,3 3 430 34,7
    Kouvola 5 964 -0,6 4 609 -4,7 1 355 16,7
Södra Karelen 39 695 18,7 17 461 1,6 22 234 36,7
    Villmanstrand 25 658 25,1 13 665 6,7 11 993 55,5
Södra Savolax 25 285 -1,1 19 500 -2,2 5 785 2,7
    S:t Michel 11 231 -1,8 8 342 -4,6 2 889 7,5
Norra Savolax 50 377 7,4 40 714 8,0 9 663 4,9
    Kuopio 36 486 6,6 29 397 7,1 7 089 4,7
Norra Karelen 18 835 -4,8 15 852 0,8 2 983 -26,4
    Joensuu 10 989 2,9 9 028 7,8 1 961 -14,8
Mellersta Finland 67 351 8,4 51 374 8,5 15 977 8,2
    Jyväskylä 29 204 -4,3 23 378 -6,2 5 826 4,2
Södra Österbotten 25 696 4,7 24 456 7,9 1 240 -34,6
    Seinäjoki 10 817 4,3 10 177 9,3 640 -39,6
Österbotten 18 649 3,6 14 379 0,2 4 270 16,7
    Vasa 14 529 8,3 11 322 9,8 3 207 3,2
Mellersta Österbotten 7 250 15,6 6 664 12,6 586 65,5
    Karleby 5 948 15,6 5 470 14,0 478 37,4
Norra Österbotten 82 219 3,4 52 141 1,6 30 078 6,8
    Kuusamo 27 653 3,1 10 737 -2,8 16 916 7,2
    Uleåborg 36 787 8,2 29 306 4,2 7 481 27,1
Kajanaland 56 326 6,5 41 967 9,7 14 359 -1,9
    Kajana 6 874 36,4 5 844 37,8 1 030 28,9
    Sotkamo 46 605 4,7 34 935 7,9 11 670 -3,8
Lappland 243 676 28,8 45 095 -9,9 198 581 42,7
    Rovaniemi 69 869 22,8 13 998 -11,5 55 871 36,0
Åland 4 733 -1,4 2 459 -5,2 2 274 3,1
    Mariehamn 4 605 5,6 2 423 -2,2 2 182 15,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2017, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, januari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/01/matk_2017_01_2017-03-17_tau_004_sv.html