Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 050 59 475 51,8 1,8 55,36
Fasta Finland 1 023 58 597 52,3 1,8 55,35
Nyland 143 15 475 57,3 -0,5 70,31
Egentliga Finland 62 3 458 44,2 2,3 52,63
Satakunta 36 1 335 37,9 0,7 57,16
Egentliga Tavastland 27 1 489 35,1 -0,1 55,73
Birkaland 64 4 291 48,5 0,8 51,44
Päijänne-Tavastland 32 1 729 53,3 6,5 76,55
Kymmenedalen 25 955 41,9 6,2 63,49
Södra Karelen 33 1 924 44,0 6,2 40,35
Södra Savolax 70 2 045 35,3 -1,2 43,47
Norra Savolax 48 2 633 48,9 0,8 49,28
Norra Karelen 47 1 360 41,5 6,0 56,18
Mellersta Finland 49 2 965 54,8 2,3 51,47
Södra Österbotten 45 1 734 37,0 -5,3 46,56
Österbotten 28 1 337 42,5 0,7 65,41
Mellersta Österbotten 15 563 37,0 -0,5 65,73
Norra Österbotten 95 4 593 51,1 1,5 43,78
Kajanaland 38 2 293 51,6 -0,4 23,70
Lappland 166 8 418 68,7 6,2 55,82
Åland 27 878 19,0 1,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/02/matk_2017_02_2017-04-13_tau_001_sv.html