Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 610 51 156 53,7 2,5 101,00 54,19
Fasta Finland 597 50 478 54,0 2,5 101,02 54,54
Nyland 118 15 033 59,9 0,7 107,19 64,19
    Esbo 11 1 140 49,5 0,5 94,06 46,52
    Helsingfors 60 9 448 63,1 0,0 111,13 70,08
    Vanda 12 2 410 68,2 -1,4 107,09 73,06
Egentliga Finland 37 2 743 51,4 5,3 84,04 43,20
    Åbo 19 1 894 54,2 3,9 84,84 46,02
Satakunta 23 1 095 43,1 2,7 84,62 36,51
    Björneborg 8 598 41,2 3,4 84,23 34,70
Egentliga Tavastland 16 1 329 35,3 -2,1 78,89 27,88
    Tavastehus 7 695 37,6 -1,3 86,65 32,56
Birkaland 41 3 785 48,9 3,3 97,50 47,71
    Tammerfors 24 2 875 54,3 4,4 99,01 53,75
Päijänne-Tavastland 13 1 569 48,8 6,1 112,29 54,76
    Lahtis 6 770 58,8 7,3 108,75 63,98
Kymmenedalen 13 752 43,2 2,9 93,50 40,37
    Kouvola 5 394 42,0 4,7 90,57 38,07
Södra Karelen 15 1 533 42,4 2,5 97,79 41,45
    Villmanstrand 7 958 46,9 0,1 90,89 42,66
Södra Savolax 26 1 449 39,8 -0,2 72,74 28,92
    S:t Michel 7 507 47,3 0,7 81,38 38,51
Norra Savolax 28 2 348 46,4 0,9 94,43 43,80
    Kuopio 15 1 398 54,1 1,3 99,05 53,62
Norra Karelen 22 1 135 45,8 6,4 91,74 42,01
    Joensuu 6 543 64,3 15,2 92,41 59,39
Mellersta Finland 27 2 625 53,4 2,5 92,28 49,27
    Jyväskylä 11 1 285 58,5 2,1 97,67 57,14
Södra Österbotten 24 1 453 41,3 -1,6 77,61 32,03
    Seinäjoki 7 601 48,1 -0,2 89,51 43,04
Österbotten 21 1 235 44,6 3,3 94,45 42,15
    Vasa 8 810 50,7 0,7 96,61 48,99
Mellersta Österbotten 10 494 38,7 2,1 90,18 34,93
    Karleby 5 359 44,4 2,7 94,35 41,85
Norra Österbotten 49 3 358 51,6 -0,7 98,96 51,02
    Kuusamo 12 793 53,6 -0,8 107,46 57,60
    Uleåborg 10 1 433 61,4 2,5 100,28 61,57
Kajanaland 18 1 742 54,7 2,6 60,57 33,10
    Kajana 6 414 44,0 5,6 83,72 36,81
    Sotkamo 6 1 126 63,8 1,1 54,11 34,50
Lappland 97 6 801 68,9 6,6 119,81 82,55
    Rovaniemi 18 1 525 82,3 4,3 130,69 107,6
Åland 12 678 23,8 0,7 .. ..
    Mariehamn 7 462 29,9 -4,0 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2017, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/03/matk_2017_03_2017-05-18_tau_006_sv.html