Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, oktober

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 095 60 012 46,5 -1,0 53,10
Fasta Finland 1 053 58 754 47,1 -0,9 53,08
Nyland 149 15 518 60,0 -3,2 67,32
Egentliga Finland 66 3 623 50,0 1,4 51,26
Satakunta 38 1 406 41,9 2,1 56,34
Egentliga Tavastland 27 1 496 33,5 -7,8 47,74
Birkaland 66 4 318 47,1 -3,0 53,71
Päijänne-Tavastland 33 1 741 38,9 0,2 50,00
Kymmenedalen 26 1 025 37,8 0,2 56,92
Södra Karelen 32 1 825 40,8 3,1 41,55
Södra Savolax 70 1 962 34,1 -0,1 43,13
Norra Savolax 47 2 532 39,8 -4,1 51,54
Norra Karelen 48 1 417 35,5 2,0 52,27
Mellersta Finland 50 2 988 46,9 3,2 48,32
Södra Österbotten 45 1 685 37,9 -7,7 42,61
Österbotten 29 1 353 40,6 -7,2 61,87
Mellersta Österbotten 15 582 32,2 -12,6 63,83
Norra Österbotten 97 4 612 43,0 -3,1 44,80
Kajanaland 40 2 186 41,8 4,2 24,74
Lappland 175 8 485 43,8 2,2 45,27
Åland 42 1 258 20,5 -3,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/04/matk_2017_04_2017-06-15_tau_001_sv.html