Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 070 59 712 49,5 1,7 55,87
Fasta Finland 1 037 58 695 49,9 1,7 55,86
Nyland 147 15 529 59,3 -0,1 70,63
Egentliga Finland 63 3 502 47,2 3,8 53,41
Satakunta 37 1 369 37,7 1,6 59,43
Egentliga Tavastland 27 1 487 33,0 -2,5 50,22
Birkaland 65 4 295 47,5 2,1 54,81
Päijänne-Tavastland 33 1 732 44,2 4,4 64,50
Kymmenedalen 25 987 37,1 1,8 62,28
Södra Karelen 32 1 841 40,7 3,7 42,96
Södra Savolax 71 2 031 34,1 0,4 42,97
Norra Savolax 47 2 602 43,9 0,4 51,33
Norra Karelen 48 1 380 40,6 5,1 56,21
Mellersta Finland 50 2 979 49,8 3,5 51,62
Södra Österbotten 45 1 698 36,9 -3,5 44,86
Österbotten 28 1 342 41,2 -0,1 65,86
Mellersta Österbotten 15 558 35,4 -2,1 61,38
Norra Österbotten 97 4 599 46,7 -0,8 44,17
Kajanaland 38 2 220 47,1 1,0 24,91
Lappland 171 8 546 59,3 5,0 54,15
Åland 33 1 018 19,8 -0,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2017, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/04/matk_2017_04_2017-06-15_tau_002_sv.html