Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, april 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 248 501 3,9 943 082 1,6 305 419 11,6
Fasta Finland 1 236 317 3,9 937 128 1,5 299 189 12,3
Nyland 405 220 7,4 226 814 2,7 178 406 14,1
    Esbo 24 713 -9,2 15 795 -15,6 8 918 4,9
    Helsingfors 271 694 13,5 132 716 8,3 138 978 18,9
    Vanda 69 271 1,6 45 381 0,8 23 890 3,2
Egentliga Finland 73 400 1,7 59 274 -1,3 14 126 16,9
    Åbo 54 067 2,2 44 884 1,7 9 183 4,2
Satakunta 22 543 8,4 17 169 4,4 5 374 23,9
    Björneborg 12 059 2,9 9 359 -4,3 2 700 39,5
Egentliga Tavastland 23 479 -13,0 21 125 -13,8 2 354 -5,9
    Tavastehus 12 667 -7,6 11 357 -11,7 1 310 54,3
Birkaland 92 467 -3,4 81 328 0,8 11 139 -25,9
    Tammerfors 74 607 -5,2 64 276 -0,6 10 331 -26,5
Päijänne-Tavastland 33 903 -2,8 30 481 -2,6 3 422 -4,4
    Lahtis 17 472 -2,5 14 546 -3,8 2 926 5,0
Kymmenedalen 13 722 6,8 10 494 -0,9 3 228 43,2
    Kouvola 6 211 -9,6 4 989 -14,0 1 222 13,9
Södra Karelen 37 514 16,8 26 900 9,1 10 614 42,3
    Villmanstrand 24 132 9,3 19 672 9,4 4 460 8,9
Södra Savolax 27 007 -4,8 23 110 -11,4 3 897 70,5
    S:t Michel 10 899 -1,5 8 130 -16,7 2 769 113,0
Norra Savolax 50 104 -2,3 47 446 -2,3 2 658 -1,6
    Kuopio 32 438 -4,1 30 894 -3,8 1 544 -10,2
Norra Karelen 21 636 5,2 19 118 5,9 2 518 -0,3
    Joensuu 11 762 -0,4 10 041 -0,8 1 721 1,8
Mellersta Finland 65 888 8,9 59 813 7,2 6 075 28,3
    Jyväskylä 30 597 -4,7 26 130 -7,5 4 467 15,8
Södra Österbotten 31 203 -8,0 29 449 -2,7 1 754 -51,7
    Seinäjoki 10 662 -17,8 9 869 -7,0 793 -66,3
Österbotten 22 146 -12,9 17 395 -10,9 4 751 -19,3
    Vasa 16 354 -9,5 12 684 -6,4 3 670 -18,7
Mellersta Österbotten 7 083 -25,1 6 256 -29,1 827 29,6
    Karleby 5 813 -13,3 5 045 -18,6 768 51,2
Norra Österbotten 88 329 -1,3 78 736 -0,2 9 593 -9,9
    Kuusamo 30 088 10,8 25 636 6,0 4 452 50,1
    Uleåborg 38 708 -7,3 35 011 -4,7 3 697 -26,2
Kajanaland 56 659 14,7 54 651 15,7 2 008 -8,0
    Kajana 6 473 -7,3 6 101 -6,8 372 -13,5
    Sotkamo 48 210 19,5 47 262 21,3 948 -31,0
Lappland 164 014 10,1 127 569 5,2 36 445 31,5
    Rovaniemi 22 426 -7,0 13 152 -16,5 9 274 11,0
Åland 12 184 5,3 5 954 36,6 6 230 -13,6
    Mariehamn 10 206 13,1 5 258 26,9 4 948 1,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2017, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, april 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/04/matk_2017_04_2017-06-15_tau_007_sv.html