Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 090 59 968 49,0 1,7 57,03
Fasta Finland 1 050 58 836 49,5 1,8 57,03
Nyland 148 15 623 61,5 0,3 71,55
Egentliga Finland 67 3 597 48,0 3,1 55,09
Satakunta 38 1 390 41,0 3,0 61,43
Egentliga Tavastland 27 1 501 34,5 -1,6 50,18
Birkaland 66 4 349 47,9 2,5 55,28
Päijänne-Tavastland 33 1 746 43,7 3,4 62,50
Kymmenedalen 26 1 007 38,3 1,2 59,52
Södra Karelen 32 1 858 41,2 2,8 43,05
Södra Savolax 72 2 064 34,1 0,5 42,84
Norra Savolax 48 2 634 42,5 -0,4 52,23
Norra Karelen 49 1 419 40,0 4,9 55,65
Mellersta Finland 51 3 030 49,3 4,2 53,54
Södra Österbotten 46 1 701 37,1 -4,6 45,27
Österbotten 29 1 368 42,8 0,5 65,54
Mellersta Österbotten 15 557 37,7 -1,3 63,25
Norra Österbotten 98 4 600 44,5 -0,9 45,41
Kajanaland 39 2 203 43,7 1,2 26,39
Lappland 166 8 190 53,1 4,2 53,84
Åland 40 1 132 24,2 -0,4 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2017, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/05/matk_2017_05_2017-07-13_tau_002_sv.html