Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 428 141 5,8 1 011 535 3,5 416 606 11,7
Fasta Finland 1 388 996 6,0 993 600 3,6 395 396 12,6
Nyland 521 523 12,7 279 222 11,6 242 301 14,1
Egentliga Finland 98 613 3,3 77 440 2,7 21 173 5,7
Satakunta 30 442 2,7 21 304 -6,8 9 138 35,0
Egentliga Tavastland 32 158 -2,6 29 299 -1,2 2 859 -14,6
Birkaland 116 638 8,6 96 462 7,3 20 176 15,2
Päijänne-Tavastland 45 853 -10,0 39 783 -9,7 6 070 -12,1
Kymmenedalen 24 441 -1,0 20 089 -2,4 4 352 5,9
Södra Karelen 47 316 15,1 32 124 9,6 15 192 28,6
Södra Savolax 42 387 -3,6 33 215 -7,3 9 172 12,6
Norra Savolax 50 884 -3,4 46 068 1,8 4 816 -34,8
Norra Karelen 31 345 1,0 27 069 1,0 4 276 1,0
Mellersta Finland 70 172 22,4 60 615 21,2 9 557 30,1
Södra Österbotten 42 116 -17,7 39 688 -18,0 2 428 -13,1
Österbotten 31 982 8,2 25 303 8,6 6 679 6,6
Mellersta Österbotten 11 785 -5,9 10 824 -6,7 961 4,9
Norra Österbotten 86 469 -0,4 74 822 2,1 11 647 -14,2
Kajanaland 44 453 0,8 42 671 2,3 1 782 -26,6
Lappland 60 419 8,5 37 602 -7,2 22 817 50,3
Åland 39 145 -2,5 17 935 -2,3 21 210 -2,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2017, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/05/matk_2017_05_2017-07-13_tau_003_sv.html