Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 7 758 264 7,0 5 295 679 2,4 2 462 585 18,5
Fasta Finland 7 679 255 7,1 5 259 878 2,4 2 419 377 18,9
Nyland 2 165 276 11,2 1 202 645 9,9 962 631 12,8
Egentliga Finland 398 760 5,2 316 758 2,6 82 002 16,7
Satakunta 117 833 0,9 86 522 -5,2 31 311 22,4
Egentliga Tavastland 126 678 -3,8 113 968 -3,5 12 710 -5,9
Birkaland 535 733 5,5 463 274 5,9 72 459 3,0
Päijänne-Tavastland 209 058 1,3 165 394 -6,2 43 664 45,4
Kymmenedalen 87 991 6,5 66 597 -1,2 21 394 40,9
Södra Karelen 231 623 18,6 147 637 7,3 83 986 45,6
Södra Savolax 187 797 1,6 148 166 -3,4 39 631 26,2
Norra Savolax 309 204 1,5 274 983 1,9 34 221 -1,6
Norra Karelen 143 153 6,0 117 271 1,6 25 882 31,9
Mellersta Finland 388 990 7,2 325 120 4,1 63 870 26,0
Södra Österbotten 176 659 -10,2 166 300 -8,6 10 359 -30,8
Österbotten 127 408 1,0 99 919 -1,0 27 489 8,8
Mellersta Österbotten 46 601 -3,1 41 642 -5,7 4 959 26,3
Norra Österbotten 670 740 2,5 541 174 0,4 129 566 12,1
Kajanaland 393 641 -1,2 358 313 -0,1 35 328 -10,7
Lappland 1 362 110 14,4 624 195 -0,6 737 915 31,1
Åland 79 009 0,6 35 801 2,0 43 208 -0,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2017, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/05/matk_2017_05_2017-07-13_tau_004_sv.html