Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 598 49 937 53,6 2,1 100,01 53,57
Fasta Finland 581 49 026 53,7 2,2 100,01 53,72
Nyland 121 15 252 72,0 2,7 114,45 82,39
    Esbo 12 1 213 61,5 5,1 89,52 55,08
    Helsingfors 60 9 558 77,0 2,2 121,63 93,71
    Vanda 12 2 385 74,9 1,2 109,58 82,05
Egentliga Finland 38 2 915 60,4 2,6 91,78 55,40
    Åbo 19 2 008 65,2 2,0 92,78 60,45
Satakunta 24 1 113 63,3 11,7 82,62 52,29
    Björneborg 8 579 64,7 20,2 80,99 52,42
Egentliga Tavastland 16 1 335 44,2 0,2 82,14 36,31
    Tavastehus 7 693 46,9 4,1 84,67 39,69
Birkaland 41 3 797 53,9 4,5 96,68 52,11
    Tammerfors 24 2 885 60,6 6,0 100,52 60,95
Päijänne-Tavastland 13 1 571 44,2 -1,1 91,14 40,26
    Lahtis 6 771 52,9 -1,5 88,10 46,60
Kymmenedalen 14 785 49,9 0,3 89,00 44,42
    Kouvola 6 409 46,6 4,2 84,72 39,52
Södra Karelen 15 1 475 45,4 -5,8 89,69 40,75
    Villmanstrand 7 949 49,3 -18,5 88,16 43,46
Södra Savolax 28 1 505 42,0 4,2 73,14 30,69
    S:t Michel 8 547 41,9 -7,3 79,27 33,19
Norra Savolax 28 2 352 42,1 -3,6 93,41 39,30
    Kuopio 15 1 403 49,1 -1,6 96,62 47,45
Norra Karelen 22 1 199 43,9 4,3 86,30 37,87
    Joensuu 6 601 61,5 11,4 89,27 54,86
Mellersta Finland 28 2 740 51,0 7,1 92,50 47,17
    Jyväskylä 12 1 387 62,5 10,7 107,66 67,32
Södra Österbotten 24 1 427 43,5 -8,5 78,90 34,36
    Seinäjoki 7 601 46,5 -9,6 92,84 43,15
Österbotten 22 1 257 54,3 3,0 93,76 50,86
    Vasa 8 810 59,6 1,1 97,70 58,24
Mellersta Österbotten 10 506 47,3 -0,5 96,49 45,64
    Karleby 5 361 58,6 -0,1 99,24 58,16
Norra Österbotten 48 3 231 45,7 -0,8 91,10 41,61
    Kuusamo 10 644 19,7 -3,1 78,70 15,50
    Uleåborg 10 1 438 61,9 0,9 101,55 62,83
Kajanaland 17 1 702 33,5 2,8 75,93 25,47
    Kajana 6 414 37,5 -1,5 83,42 31,24
    Sotkamo 6 1 103 35,0 4,0 72,84 25,49
Lappland 72 4 864 23,5 1,0 78,78 18,55
    Rovaniemi 15 1 160 44,5 10,4 81,89 36,41
Åland 17 911 45,8 -0,1 . .
    Mariehamn 8 583 55,0 -3,9 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/05/matk_2017_05_2017-07-13_tau_005_sv.html