Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 607 50 928 52,8 1,5 99,72 52,68
Fasta Finland 594 50 174 53,2 1,6 99,74 53,02
Nyland 119 15 068 62,7 0,5 107,50 67,46
    Esbo 11 1 151 52,2 0,6 89,77 46,88
    Helsingfors 60 9 472 66,6 -0,0 112,08 74,59
    Vanda 12 2 390 69,2 -1,4 106,67 73,81
Egentliga Finland 37 2 795 54,4 3,9 87,37 47,50
    Åbo 19 1 930 57,3 2,1 88,37 50,66
Satakunta 23 1 104 48,6 4,7 83,85 40,76
    Björneborg 8 595 47,6 7,0 83,05 39,50
Egentliga Tavastland 16 1 331 37,3 -3,0 80,05 29,85
    Tavastehus 7 693 39,6 -0,8 85,99 34,04
Birkaland 41 3 790 50,0 2,0 97,19 48,61
    Tammerfors 24 2 879 55,7 2,9 99,32 55,32
Päijänne-Tavastland 13 1 570 46,2 3,3 103,93 48,00
    Lahtis 6 770 55,8 4,5 100,29 56,01
Kymmenedalen 13 765 44,6 1,6 91,78 40,89
    Kouvola 5 400 42,0 2,6 88,32 37,12
Södra Karelen 15 1 510 43,0 0,2 94,36 40,62
    Villmanstrand 7 952 46,9 -4,7 89,06 41,81
Södra Savolax 26 1 454 39,8 -0,1 73,26 29,14
    S:t Michel 7 515 45,7 -2,1 80,44 36,77
Norra Savolax 28 2 334 44,8 -1,1 93,73 41,96
    Kuopio 15 1 391 51,6 -0,6 98,34 50,76
Norra Karelen 22 1 155 43,9 4,8 89,71 39,42
    Joensuu 6 566 60,7 11,4 91,04 55,24
Mellersta Finland 27 2 648 52,2 3,4 91,22 47,60
    Jyväskylä 11 1 304 58,7 2,5 99,56 58,46
Södra Österbotten 24 1 442 42,0 -4,3 77,46 32,53
    Seinäjoki 7 601 47,0 -4,9 90,06 42,36
Österbotten 21 1 241 46,3 0,8 94,17 43,58
    Vasa 8 810 52,1 -1,8 96,40 50,25
Mellersta Österbotten 10 499 39,7 -1,5 91,96 36,55
    Karleby 5 360 46,7 0,4 95,87 44,81
Norra Österbotten 49 3 335 49,4 -1,5 98,11 48,51
    Kuusamo 12 761 47,1 -0,6 105,76 49,79
    Uleåborg 10 1 435 60,4 -0,2 100,70 60,86
Kajanaland 18 1 734 48,4 2,9 62,31 30,19
    Kajana 6 414 41,1 2,0 83,25 34,23
    Sotkamo 6 1 121 55,7 2,8 56,16 31,28
Lappland 91 6 398 57,3 4,6 116,06 66,54
    Rovaniemi 17 1 412 67,2 4,5 122,43 82,23
Åland 14 755 29,4 -1,9 . .
    Mariehamn 7 495 37,4 -5,7 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2017, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/05/matk_2017_05_2017-07-13_tau_006_sv.html