Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 6 548 653 6,5 4 405 463 2,2 2 143 190 16,5
Fasta Finland 6 495 464 6,5 4 379 217 2,1 2 116 247 16,8
Nyland 2 082 185 10,6 1 150 967 9,6 931 218 11,9
    Esbo 125 878 -1,8 75 938 -10,0 49 940 13,8
    Helsingfors 1 385 208 14,4 674 292 14,9 710 916 14,0
    Vanda 372 526 4,7 241 016 6,7 131 510 1,1
Egentliga Finland 343 069 5,2 274 940 1,8 68 129 22,0
    Åbo 248 413 5,9 201 154 4,6 47 259 11,7
Satakunta 103 593 6,8 74 033 -0,4 29 560 30,4
    Björneborg 55 258 6,0 42 357 -1,8 12 901 43,7
Egentliga Tavastland 118 124 -0,9 105 957 -0,4 12 167 -5,4
    Tavastehus 63 921 2,5 57 068 -0,1 6 853 29,9
Birkaland 455 756 3,6 393 311 4,7 62 445 -2,9
    Tammerfors 368 284 4,9 310 890 6,5 57 394 -2,9
Päijänne-Tavastland 184 007 2,5 144 102 -4,7 39 905 41,1
    Lahtis 95 706 3,8 72 619 0,2 23 087 17,0
Kymmenedalen 66 985 10,1 49 658 0,9 17 327 49,6
    Kouvola 33 726 4,6 26 771 -1,0 6 955 33,6
Södra Karelen 197 186 19,5 123 646 6,3 73 540 50,8
    Villmanstrand 127 643 12,4 92 358 4,5 35 285 40,1
Södra Savolax 137 826 0,8 119 358 -2,0 18 468 23,2
    S:t Michel 54 237 -4,4 44 335 -9,9 9 902 32,1
Norra Savolax 276 478 0,8 250 207 1,2 26 271 -2,8
    Kuopio 191 229 -1,2 173 626 -0,1 17 603 -10,4
Norra Karelen 117 567 4,3 99 056 1,3 18 511 23,6
    Joensuu 67 220 13,6 53 048 7,2 14 172 45,9
Mellersta Finland 351 758 3,3 298 055 1,8 53 703 12,8
    Jyväskylä 163 614 1,0 138 419 -0,9 25 195 12,7
Södra Österbotten 152 093 -5,2 143 234 -2,3 8 859 -36,0
    Seinäjoki 56 511 -9,0 51 517 -3,6 4 994 -42,4
Österbotten 114 883 1,2 88 767 0,1 26 116 5,2
    Vasa 85 136 4,5 64 778 4,6 20 358 4,2
Mellersta Österbotten 40 039 -3,2 36 774 -4,7 3 265 16,5
    Karleby 32 887 -1,5 29 953 -3,1 2 934 18,4
Norra Österbotten 442 542 -2,4 358 099 -2,7 84 443 -1,5
    Kuusamo 133 115 -3,4 96 401 -8,4 36 714 12,7
    Uleåborg 203 391 1,4 176 659 1,4 26 732 1,1
Kajanaland 306 268 -0,9 281 785 0,5 24 483 -14,3
    Kajana 36 801 6,2 33 828 6,6 2 973 2,4
    Sotkamo 258 120 -1,1 241 589 1,0 16 531 -24,1
Lappland 1 005 105 13,2 387 268 -6,1 617 837 30,0
    Rovaniemi 252 083 11,8 68 463 -12,3 183 620 24,5
Åland 53 189 2,1 26 246 7,0 26 943 -2,3
    Mariehamn 43 300 3,6 22 687 3,7 20 613 3,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2017, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/05/matk_2017_05_2017-07-13_tau_008_sv.html