Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 630 52 728 59,6 2,4 106,65 63,59
Fasta Finland 613 51 817 59,6 2,4 106,65 63,61
Nyland 121 15 496 78,1 1,4 132,78 103,7
    Esbo 12 1 218 72,2 6,5 102,60 74,10
    Helsingfors 61 9 901 82,0 -0,4 143,46 117,7
    Vanda 12 2 299 82,3 3,4 123,94 102,0
Egentliga Finland 41 3 015 61,1 1,4 95,34 58,27
    Åbo 19 2 056 64,3 -0,4 97,35 62,58
Satakunta 26 1 163 63,5 11,5 91,10 57,89
    Björneborg 9 614 66,0 14,7 84,68 55,91
Egentliga Tavastland 16 1 376 45,2 0,8 80,90 36,57
    Tavastehus 7 696 48,3 -2,1 86,31 41,71
Birkaland 42 3 825 59,8 2,2 98,64 58,99
    Tammerfors 24 2 886 64,1 3,7 102,48 65,70
Päijänne-Tavastland 13 1 571 46,2 1,9 94,62 43,74
    Lahtis 6 771 57,6 3,3 93,32 53,78
Kymmenedalen 15 811 56,4 1,2 91,23 51,44
    Kouvola 6 413 54,8 4,6 87,04 47,68
Södra Karelen 18 1 704 52,1 -1,2 94,93 49,41
    Villmanstrand 8 1 050 59,8 -8,3 90,00 53,84
Södra Savolax 35 2 095 47,0 2,1 77,76 36,55
    S:t Michel 9 645 53,5 -0,6 85,93 45,96
Norra Savolax 28 2 354 49,4 -1,5 95,82 47,36
    Kuopio 15 1 403 53,7 -1,0 103,67 55,67
Norra Karelen 23 1 269 55,2 8,2 95,51 52,72
    Joensuu 7 672 64,9 13,3 100,79 65,46
Mellersta Finland 30 2 836 62,4 6,6 97,08 60,60
    Jyväskylä 13 1 461 71,1 10,2 98,45 70,03
Södra Österbotten 25 1 656 56,6 1,8 92,60 52,43
    Seinäjoki 7 658 59,0 -1,5 109,53 64,62
Österbotten 22 1 256 64,1 13,3 96,05 61,61
    Vasa 8 809 74,2 17,5 97,90 72,67
Mellersta Österbotten 10 543 42,4 -6,8 91,68 38,91
    Karleby 5 398 48,7 -6,8 95,35 46,45
Norra Österbotten 48 3 297 48,7 -2,3 88,55 43,10
    Kuusamo 10 724 20,3 -10,4 73,58 14,94
    Uleåborg 10 1 437 64,7 0,5 99,99 64,69
Kajanaland 18 1 761 51,2 6,0 54,80 28,07
    Kajana 6 414 46,3 5,2 81,83 37,89
    Sotkamo 6 1 134 56,4 5,9 45,09 25,44
Lappland 82 5 789 35,2 2,0 71,19 25,04
    Rovaniemi 17 1 352 53,2 3,1 74,84 39,85
Åland 17 911 58,4 -2,2 .. ..
    Mariehamn 8 583 71,2 -2,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 17.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/06/matk_2017_06_2017-08-17_tau_005_sv.html