Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juni 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 8 100 559 6,6 5 450 646 2,7 2 649 913 15,6
Fasta Finland 8 013 330 6,6 5 404 422 2,7 2 608 908 15,9
Nyland 2 618 706 9,5 1 383 493 7,4 1 235 213 12,0
    Esbo 164 881 1,5 95 611 -9,7 69 270 22,4
    Helsingfors 1 739 187 12,2 797 672 11,3 941 515 13,0
    Vanda 457 374 4,7 288 089 6,4 169 285 1,8
Egentliga Finland 435 914 4,6 348 351 1,7 87 563 17,9
    Åbo 314 170 4,5 253 137 3,7 61 033 8,1
Satakunta 137 428 11,9 99 481 4,6 37 947 37,1
    Björneborg 73 723 10,6 56 558 1,8 17 165 54,9
Egentliga Tavastland 149 288 -1,4 132 794 -1,6 16 494 0,6
    Tavastehus 80 759 0,6 71 332 -2,0 9 427 25,8
Birkaland 573 996 3,6 491 250 5,5 82 746 -6,4
    Tammerfors 459 587 5,3 383 529 7,6 76 058 -5,4
Päijänne-Tavastland 222 425 4,3 175 870 -1,9 46 555 37,4
    Lahtis 116 576 7,1 88 601 3,5 27 975 20,7
Kymmenedalen 86 370 9,0 64 820 1,7 21 550 39,4
    Kouvola 43 683 5,1 35 068 0,3 8 615 30,1
Södra Karelen 249 683 20,6 161 641 9,4 88 042 48,3
    Villmanstrand 162 579 14,1 120 114 7,3 42 465 39,2
Södra Savolax 189 257 2,7 162 182 0,6 27 075 17,2
    S:t Michel 70 947 -4,4 57 658 -7,9 13 289 14,5
Norra Savolax 340 176 1,0 307 266 1,5 32 910 -3,7
    Kuopio 232 710 -1,3 210 680 -0,5 22 030 -8,7
Norra Karelen 150 605 3,5 127 098 -0,1 23 507 28,5
    Joensuu 84 421 13,0 67 349 6,5 17 072 48,5
Mellersta Finland 449 164 4,6 380 491 3,1 68 673 13,9
    Jyväskylä 209 644 3,2 172 611 0,5 37 033 18,0
Södra Österbotten 211 041 1,1 199 780 3,6 11 261 -28,8
    Seinäjoki 73 326 -4,7 67 249 -0,1 6 077 -37,1
Österbotten 150 010 6,6 114 278 4,8 35 732 13,0
    Vasa 112 051 11,1 84 162 11,0 27 889 11,3
Mellersta Österbotten 50 550 -6,9 46 529 -8,2 4 021 11,5
    Karleby 41 746 -4,2 38 093 -5,8 3 653 16,4
Norra Österbotten 519 339 -2,3 422 058 -1,9 97 281 -4,0
    Kuusamo 141 431 -4,8 103 525 -9,7 37 906 11,5
    Uleåborg 245 738 1,1 209 663 1,9 36 075 -3,1
Kajanaland 373 182 1,4 345 655 2,5 27 527 -10,4
    Kajana 44 852 8,1 41 005 8,2 3 847 7,3
    Sotkamo 313 613 1,2 295 561 2,8 18 052 -19,7
Lappland 1 106 196 12,9 441 385 -5,3 664 811 29,4
    Rovaniemi 289 236 13,1 87 976 -8,3 201 260 25,9
Åland 87 229 3,3 46 224 7,6 41 005 -1,2
    Mariehamn 67 384 2,7 38 375 4,4 29 009 0,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 17.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2017, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juni 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/06/matk_2017_06_2017-08-17_tau_008_sv.html