Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 318 67 136 60,0 1,0 40,45
Fasta Finland 1 244 65 442 59,6 0,8 40,58
Nyland 155 16 332 68,9 -3,2 47,65
Egentliga Finland 91 4 211 72,5 4,5 47,53
Satakunta 44 1 567 68,5 5,8 42,25
Egentliga Tavastland 29 1 691 40,0 -2,1 42,18
Birkaland 76 4 715 66,0 3,4 40,43
Päijänne-Tavastland 37 1 927 44,7 1,0 35,62
Kymmenedalen 31 1 140 56,7 -1,3 38,88
Södra Karelen 40 2 182 66,3 5,0 37,63
Södra Savolax 97 3 254 66,7 7,4 45,51
Norra Savolax 55 2 851 59,9 3,5 40,73
Norra Karelen 62 1 763 58,7 3,5 36,59
Mellersta Finland 64 3 751 57,5 -0,5 44,40
Södra Österbotten 53 2 151 60,8 -8,3 37,92
Österbotten 38 1 502 57,6 3,0 37,49
Mellersta Österbotten 21 717 46,4 -2,3 35,33
Norra Österbotten 115 5 211 51,1 -0,7 31,66
Kajanaland 44 2 307 56,9 1,6 26,85
Lappland 192 8 170 40,8 1,8 30,26
Åland 74 1 694 76,2 6,2 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/07/matk_2017_07_2017-09-14_tau_001_sv.html