Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 158 61 997 51,4 1,6 53,10
Fasta Finland 1 108 60 708 51,6 1,6 53,18
Nyland 150 15 862 64,7 -0,2 68,97
Egentliga Finland 74 3 771 51,9 2,0 52,41
Satakunta 40 1 445 47,3 4,2 52,58
Egentliga Tavastland 28 1 561 36,3 -1,2 47,12
Birkaland 69 4 454 51,8 2,7 50,95
Päijänne-Tavastland 34 1 797 43,0 2,2 53,13
Kymmenedalen 27 1 045 42,9 0,2 49,92
Södra Karelen 35 1 954 46,7 3,0 41,41
Södra Savolax 79 2 385 42,5 2,3 42,64
Norra Savolax 50 2 654 46,7 0,8 48,51
Norra Karelen 53 1 522 44,1 4,7 48,75
Mellersta Finland 56 3 242 51,8 3,6 50,88
Södra Österbotten 48 1 831 43,1 -4,2 42,30
Österbotten 31 1 410 46,8 2,4 55,95
Mellersta Österbotten 17 605 38,8 -2,4 52,46
Norra Österbotten 104 4 751 44,9 -1,0 41,19
Kajanaland 40 2 239 45,5 1,5 25,81
Lappland 173 8 179 48,3 3,4 49,18
Åland 50 1 290 39,2 0,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2017, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/07/matk_2017_07_2017-09-14_tau_002_sv.html