Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 12 907 161 5,6 9 041 793 1,7 3 865 368 16,0
Fasta Finland 12 631 464 5,7 8 924 558 1,7 3 706 906 16,7
Nyland 3 452 532 9,2 1 830 368 6,9 1 622 164 11,9
Egentliga Finland 772 358 4,8 621 685 2,4 150 673 15,5
Satakunta 258 541 4,3 210 754 -0,1 47 787 29,9
Egentliga Tavastland 210 693 -9,5 189 794 -10,1 20 899 -3,1
Birkaland 919 478 5,1 796 247 5,6 123 231 1,7
Päijänne-Tavastland 325 528 2,3 260 521 -3,5 65 007 34,0
Kymmenedalen 173 294 2,5 139 124 -1,4 34 170 22,4
Södra Karelen 407 459 13,8 277 692 5,3 129 767 37,5
Södra Savolax 435 053 1,7 336 440 -3,8 98 613 26,2
Norra Savolax 520 931 2,7 461 817 2,9 59 114 1,4
Norra Karelen 276 255 1,8 231 338 -1,7 44 917 24,7
Mellersta Finland 683 696 5,7 573 768 2,5 109 928 26,4
Södra Österbotten 419 126 -5,1 400 755 -4,6 18 371 -14,8
Österbotten 236 301 1,1 183 168 -2,6 53 133 16,5
Mellersta Österbotten 92 962 -6,8 84 998 -8,3 7 964 11,3
Norra Österbotten 1 090 971 3,8 911 697 3,1 179 274 7,6
Kajanaland 581 282 0,3 530 133 0,5 51 149 -2,0
Lappland 1 775 004 11,4 884 259 -1,8 890 745 28,4
Åland 275 697 1,6 117 235 2,6 158 462 0,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2017, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/07/matk_2017_07_2017-09-14_tau_004_sv.html