Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 614 51 508 55,4 1,5 100,15 55,47
Fasta Finland 600 50 708 55,5 1,5 100,14 55,63
Nyland 119 15 178 66,1 0,1 109,71 72,57
    Esbo 11 1 173 55,2 0,6 89,15 49,18
    Helsingfors 60 9 588 70,1 -0,6 115,18 80,78
    Vanda 12 2 352 71,3 -0,9 107,01 76,31
Egentliga Finland 38 2 864 58,3 2,4 94,66 55,18
    Åbo 19 1 973 62,7 1,9 96,43 60,47
Satakunta 25 1 133 53,8 5,3 91,74 49,38
    Björneborg 8 601 55,1 7,8 93,50 51,50
Egentliga Tavastland 16 1 346 39,4 -2,6 81,02 31,91
    Tavastehus 7 694 43,1 -0,4 86,72 37,36
Birkaland 41 3 805 54,3 2,3 98,29 53,33
    Tammerfors 24 2 881 59,3 3,2 100,93 59,82
Päijänne-Tavastland 13 1 579 45,2 1,5 99,55 45,00
    Lahtis 6 771 55,7 4,1 97,06 54,05
Kymmenedalen 14 778 48,8 1,3 93,26 45,48
    Kouvola 6 404 46,1 3,2 88,23 40,71
Södra Karelen 16 1 563 48,7 0,4 94,94 46,21
    Villmanstrand 7 978 53,9 -4,5 89,97 48,46
Södra Savolax 29 1 652 47,0 2,3 86,80 40,78
    S:t Michel 8 547 52,4 1,2 90,36 47,33
Norra Savolax 28 2 340 47,8 -0,7 94,80 45,30
    Kuopio 15 1 395 53,7 -0,4 101,44 54,51
Norra Karelen 22 1 189 48,6 5,1 91,54 44,51
    Joensuu 6 596 62,1 10,6 92,83 57,64
Mellersta Finland 28 2 717 55,5 3,6 93,92 52,15
    Jyväskylä 12 1 357 62,4 4,1 101,57 63,34
Södra Österbotten 24 1 508 47,8 -4,4 83,89 40,14
    Seinäjoki 7 618 51,4 -6,7 96,75 49,74
Österbotten 21 1 238 51,2 2,8 94,34 48,35
    Vasa 8 803 58,0 1,4 96,43 55,94
Mellersta Österbotten 10 512 41,5 -2,5 91,33 37,93
    Karleby 5 371 48,6 -0,6 94,45 45,92
Norra Österbotten 49 3 328 50,5 -1,1 96,14 48,57
    Kuusamo 11 751 42,6 -1,4 100,99 42,97
    Uleåborg 10 1 436 62,2 0,1 101,08 62,84
Kajanaland 18 1 746 51,1 3,6 62,89 32,16
    Kajana 6 414 44,1 2,3 82,03 36,18
    Sotkamo 6 1 128 57,4 3,5 56,43 32,40
Lappland 89 6 232 52,3 3,9 107,71 56,33
    Rovaniemi 17 1 402 63,2 2,9 111,46 70,40
Åland 15 799 44,6 -0,7 .. ..
    Mariehamn 7 520 51,9 -5,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2017, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/07/matk_2017_07_2017-09-14_tau_006_sv.html