Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 10 166 356 5,8 6 918 254 2,0 3 248 102 14,9
Fasta Finland 10 027 351 5,8 6 847 879 1,9 3 179 472 15,3
Nyland 3 237 596 8,5 1 684 663 6,5 1 552 933 10,7
    Esbo 201 073 0,3 113 794 -10,2 87 279 18,4
    Helsingfors 2 164 522 11,2 978 628 10,5 1 185 894 11,8
    Vanda 547 067 3,7 338 400 5,7 208 667 0,6
Egentliga Finland 589 673 4,3 472 603 1,0 117 070 20,6
    Åbo 424 998 4,5 342 770 2,3 82 228 14,3
Satakunta 183 919 10,6 139 516 3,7 44 403 40,0
    Björneborg 103 209 8,1 82 964 0,3 20 245 58,8
Egentliga Tavastland 187 101 -2,0 167 346 -2,4 19 755 1,4
    Tavastehus 104 511 1,7 93 109 -0,6 11 402 25,3
Birkaland 749 657 4,8 647 477 6,0 102 180 -2,3
    Tammerfors 591 755 5,4 498 036 6,4 93 719 0,5
Päijänne-Tavastland 257 352 0,6 201 109 -5,6 56 243 31,6
    Lahtis 138 489 7,4 104 862 4,0 33 627 19,8
Kymmenedalen 113 493 6,6 88 283 0,4 25 210 35,6
    Kouvola 57 772 5,1 47 884 1,2 9 888 28,5
Södra Karelen 332 393 15,1 224 206 5,9 108 187 40,7
    Villmanstrand 218 074 9,6 165 150 3,3 52 924 35,2
Södra Savolax 276 147 4,9 227 968 -0,4 48 179 40,8
    S:t Michel 100 686 1,7 81 152 -2,8 19 534 26,1
Norra Savolax 430 563 1,6 389 156 2,2 41 407 -4,3
    Kuopio 289 620 -1,3 263 611 -0,5 26 009 -8,8
Norra Karelen 198 367 1,2 170 083 -1,9 28 284 24,1
    Joensuu 106 530 9,0 86 941 3,3 19 589 45,1
Mellersta Finland 566 955 3,5 474 582 1,3 92 373 16,8
    Jyväskylä 263 179 1,9 213 762 -0,8 49 417 15,7
Södra Österbotten 291 576 -1,5 276 422 -0,3 15 154 -19,2
    Seinäjoki 96 910 -9,2 89 773 -6,6 7 137 -32,8
Österbotten 196 317 4,1 149 590 1,1 46 727 15,2
    Vasa 147 152 7,1 111 022 5,4 36 130 13,0
Mellersta Österbotten 65 334 -7,8 60 346 -8,7 4 988 4,3
    Karleby 54 421 -3,6 49 903 -4,4 4 518 6,2
Norra Österbotten 637 654 -1,2 522 073 -0,7 115 581 -3,3
    Kuusamo 162 165 -2,7 122 478 -6,6 39 687 11,6
    Uleåborg 307 098 1,9 258 210 2,4 48 888 -0,8
Kajanaland 461 258 2,1 428 324 2,5 32 934 -3,4
    Kajana 56 790 6,1 51 768 5,4 5 022 13,2
    Sotkamo 381 966 2,0 361 161 2,9 20 805 -12,5
Lappland 1 251 996 11,8 524 132 -5,3 727 864 28,5
    Rovaniemi 333 480 12,3 109 746 -9,1 223 734 26,9
Åland 139 005 1,9 70 375 5,8 68 630 -1,8
    Mariehamn 101 793 1,6 57 612 4,1 44 181 -1,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2017, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/07/matk_2017_07_2017-09-14_tau_008_sv.html