Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 178 62 541 52,1 1,7 53,14
Fasta Finland 1 125 61 209 52,3 1,7 53,24
Nyland 152 15 940 66,5 0,0 69,49
Egentliga Finland 77 3 825 53,5 2,8 52,27
Satakunta 41 1 459 47,8 3,9 51,95
Egentliga Tavastland 28 1 571 37,0 -0,9 47,10
Birkaland 69 4 484 53,0 3,2 51,77
Päijänne-Tavastland 35 1 821 43,1 2,3 51,20
Kymmenedalen 28 1 053 44,5 0,1 48,33
Södra Karelen 35 1 980 48,4 2,5 41,03
Södra Savolax 81 2 492 44,0 2,3 41,76
Norra Savolax 51 2 677 47,2 0,8 47,98
Norra Karelen 54 1 552 44,7 4,0 48,21
Mellersta Finland 57 3 252 51,7 3,0 50,81
Södra Österbotten 48 1 833 44,7 -3,0 42,06
Österbotten 32 1 425 47,0 2,7 55,56
Mellersta Österbotten 17 613 39,5 -2,5 52,21
Norra Österbotten 105 4 774 44,6 -0,9 40,71
Kajanaland 40 2 244 45,5 1,1 27,79
Lappland 176 8 215 46,9 3,3 48,01
Åland 53 1 332 41,4 1,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2017, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/08/matk_2017_08_2017-10-19_tau_002_sv.html