Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 631 53 084 61,7 2,2 101,68 62,73
Fasta Finland 614 52 173 61,7 2,2 101,63 62,68
Nyland 121 15 530 79,5 2,0 120,33 95,68
    Esbo 12 1 224 70,0 3,7 88,71 62,08
    Helsingfors 61 9 973 85,2 1,3 130,47 111,2
    Vanda 11 2 218 79,5 2,8 103,37 82,22
Egentliga Finland 41 3 063 70,4 7,8 93,58 65,92
    Åbo 19 2 101 74,9 7,2 94,78 71,03
Satakunta 26 1 161 58,3 4,1 87,96 51,31
    Björneborg 9 616 61,6 6,1 88,06 54,28
Egentliga Tavastland 16 1 383 44,9 -2,4 80,46 36,13
    Tavastehus 7 694 54,7 5,0 84,94 46,45
Birkaland 41 3 819 64,8 7,9 108,99 70,61
    Tammerfors 23 2 875 70,4 10,1 114,50 80,62
Päijänne-Tavastland 14 1 640 47,9 2,8 87,73 42,06
    Lahtis 6 771 59,5 5,4 84,72 50,39
Kymmenedalen 15 811 58,5 -1,9 90,49 52,93
    Kouvola 6 413 55,7 -0,6 87,68 48,86
Södra Karelen 18 1 673 58,9 -5,6 92,91 54,77
    Villmanstrand 8 1 031 65,9 -12,2 88,04 58,06
Södra Savolax 36 2 225 52,4 -0,1 96,01 50,31
    S:t Michel 9 633 63,9 3,8 107,38 68,57
Norra Savolax 28 2 354 52,8 -0,0 88,67 46,83
    Kuopio 15 1 404 55,0 0,6 95,11 52,31
Norra Karelen 23 1 279 54,1 0,7 88,24 47,76
    Joensuu 7 671 61,0 0,3 89,12 54,36
Mellersta Finland 29 2 827 56,2 -0,4 85,57 48,09
    Jyväskylä 12 1 452 64,1 1,9 95,66 61,30
Södra Österbotten 25 1 556 58,7 0,3 81,86 48,05
    Seinäjoki 7 601 62,9 2,2 93,04 58,48
Österbotten 21 1 215 57,5 6,3 92,20 53,02
    Vasa 7 784 66,3 6,8 94,58 62,74
Mellersta Österbotten 10 505 46,9 -7,1 86,39 40,51
    Karleby 5 360 59,8 4,0 88,48 52,92
Norra Österbotten 47 3 327 50,0 0,8 87,63 43,85
    Kuusamo 10 733 32,9 4,6 68,80 22,61
    Uleåborg 10 1 438 63,4 -0,4 96,65 61,28
Kajanaland 18 1 738 51,0 -1,2 76,34 38,96
    Kajana 6 414 46,9 -7,3 79,26 37,15
    Sotkamo 6 1 111 53,5 -1,5 77,09 41,25
Lappland 85 6 067 40,4 1,3 73,74 29,78
    Rovaniemi 17 1 361 54,0 -0,8 77,84 42,05
Åland 17 911 62,6 2,7 .. ..
    Mariehamn 8 583 73,6 -1,4 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/08/matk_2017_08_2017-10-19_tau_005_sv.html