Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-augusti 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 11 861 127 5,4 8 012 475 1,5 3 848 652 14,7
Fasta Finland 11 685 722 5,5 7 927 561 1,4 3 758 161 15,2
Nyland 3 855 293 8,5 1 946 429 5,6 1 908 864 11,6
    Esbo 243 766 1,9 136 160 -8,9 107 606 19,8
    Helsingfors 2 591 754 11,0 1 126 109 8,7 1 465 645 12,8
    Vanda 633 194 3,7 384 504 6,3 248 690 -0,1
Egentliga Finland 697 086 4,4 552 890 1,1 144 196 19,4
    Åbo 503 129 4,7 400 064 2,2 103 065 15,4
Satakunta 215 116 10,3 164 655 3,8 50 461 38,6
    Björneborg 121 754 9,0 98 453 1,5 23 301 59,5
Egentliga Tavastland 219 489 -2,3 195 964 -2,8 23 525 1,4
    Tavastehus 124 271 2,3 110 638 0,1 13 633 23,7
Birkaland 881 384 5,7 749 943 5,4 131 441 7,2
    Tammerfors 695 919 6,6 575 591 5,8 120 328 10,6
Päijänne-Tavastland 299 614 0,3 233 766 -5,2 65 848 26,4
    Lahtis 161 274 7,3 122 053 5,1 39 221 14,8
Kymmenedalen 135 020 4,5 106 338 0,2 28 682 24,2
    Kouvola 68 519 2,9 57 172 -0,5 11 347 24,9
Södra Karelen 393 918 12,1 264 569 3,4 129 349 35,3
    Villmanstrand 258 101 6,9 195 625 1,2 62 476 29,7
Södra Savolax 334 055 4,4 273 828 -1,4 60 227 42,8
    S:t Michel 120 367 2,1 97 444 -1,4 22 923 20,7
Norra Savolax 498 781 1,7 448 132 2,4 50 649 -3,8
    Kuopio 330 838 -1,7 300 701 -0,6 30 137 -11,4
Norra Karelen 233 983 -0,5 201 070 -2,9 32 913 17,5
    Joensuu 124 256 6,2 102 317 1,5 21 939 35,3
Mellersta Finland 647 167 2,3 539 744 0,4 107 423 13,1
    Jyväskylä 305 974 1,8 247 401 -0,6 58 573 13,5
Södra Österbotten 347 191 -0,7 329 459 0,5 17 732 -17,8
    Seinäjoki 114 226 -7,8 106 054 -5,2 8 172 -31,9
Österbotten 227 617 3,1 172 637 0,2 54 980 13,5
    Vasa 170 521 6,1 128 099 4,9 42 422 10,1
Mellersta Österbotten 75 818 -8,4 69 766 -9,0 6 052 -0,4
    Karleby 63 846 -2,9 58 371 -4,1 5 475 12,3
Norra Österbotten 724 690 -1,5 596 275 -0,4 128 415 -6,0
    Kuusamo 177 107 -1,6 135 556 -5,0 41 551 11,2
    Uleåborg 352 416 1,1 296 188 2,6 56 228 -6,1
Kajanaland 519 666 1,0 479 913 1,1 39 753 -1,2
    Kajana 65 574 2,8 59 584 1,8 5 990 14,2
    Sotkamo 427 066 1,0 401 671 1,7 25 395 -8,6
Lappland 1 379 834 11,0 602 183 -5,1 777 651 27,8
    Rovaniemi 373 305 12,0 130 510 -8,4 242 795 27,3
Åland 175 405 1,1 84 914 4,1 90 491 -1,5
    Mariehamn 126 718 1,1 69 488 3,1 57 230 -1,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2017, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-augusti 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/08/matk_2017_08_2017-10-19_tau_008_sv.html