Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 16 887 861 5,1 11 797 019 1,4 5 090 842 14,8
Fasta Finland 16 505 575 5,2 11 638 320 1,4 4 867 255 15,7
Nyland 4 668 370 10,0 2 395 461 6,7 2 272 909 13,6
Egentliga Finland 1 031 286 5,9 818 462 3,6 212 824 15,9
Satakunta 335 212 5,3 275 894 1,6 59 318 26,8
Egentliga Tavastland 287 798 -6,4 256 898 -7,4 30 900 2,6
Birkaland 1 208 812 5,2 1 027 239 5,2 181 573 5,6
Päijänne-Tavastland 428 875 1,1 344 166 -4,2 84 709 31,0
Kymmenedalen 241 281 3,4 194 968 0,9 46 313 15,5
Södra Karelen 549 157 9,6 368 942 1,3 180 215 31,6
Södra Savolax 599 097 1,4 451 766 -3,1 147 331 18,5
Norra Savolax 671 733 2,3 593 707 3,1 78 026 -3,5
Norra Karelen 371 085 0,3 312 235 -1,5 58 850 11,4
Mellersta Finland 848 900 3,4 712 991 0,6 135 909 20,8
Södra Österbotten 553 943 -4,4 524 561 -3,8 29 382 -14,4
Österbotten 305 308 -0,5 236 464 -3,8 68 844 12,9
Mellersta Österbotten 122 636 -5,8 110 482 -6,6 12 154 2,0
Norra Österbotten 1 377 496 1,7 1 165 681 1,5 211 815 2,9
Kajanaland 727 258 0,3 659 140 0,6 68 118 -2,0
Lappland 2 177 328 8,9 1 189 263 -2,5 988 065 26,6
Åland 382 286 1,0 158 699 5,1 223 587 -1,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2017, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/09/matk_2017_09_2017-11-16_tau_004_sv.html