Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 086 60 027 48,3 0,8 59,09
Fasta Finland 1 044 58 939 48,7 0,7 59,09
Nyland 153 16 080 66,4 0,1 74,69
Egentliga Finland 72 3 619 52,5 4,4 59,82
Satakunta 39 1 382 46,8 8,8 58,96
Egentliga Tavastland 25 1 345 42,6 6,1 47,88
Birkaland 65 4 374 56,2 2,0 60,65
Päijänne-Tavastland 33 1 847 40,7 -0,9 53,08
Kymmenedalen 26 1 011 54,8 12,9 57,13
Södra Karelen 34 1 875 45,8 -4,0 43,42
Södra Savolax 73 2 000 35,1 -0,6 41,91
Norra Savolax 48 2 589 41,6 -2,2 50,15
Norra Karelen 50 1 533 43,1 -3,6 56,36
Mellersta Finland 51 3 088 46,9 -2,0 57,71
Södra Österbotten 46 1 805 42,3 -2,8 42,32
Österbotten 27 1 314 52,4 2,5 63,69
Mellersta Österbotten 15 551 46,1 -0,4 62,42
Norra Österbotten 97 4 631 40,0 0,6 43,64
Kajanaland 38 2 143 42,0 -1,8 24,96
Lappland 152 7 752 23,1 0,4 49,84
Åland 42 1 088 26,0 6,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/10/matk_2017_10_2017-12-14_tau_001_sv.html