Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 169 62 325 52,0 1,7 54,28
Fasta Finland 1 116 61 000 52,2 1,6 54,41
Nyland 152 15 963 67,5 0,4 71,11
Egentliga Finland 77 3 812 53,7 3,4 53,58
Satakunta 40 1 444 47,8 4,6 53,07
Egentliga Tavastland 28 1 545 38,5 0,1 46,87
Birkaland 69 4 478 53,8 3,0 54,10
Päijänne-Tavastland 35 1 858 43,0 1,5 51,30
Kymmenedalen 28 1 047 46,2 2,0 49,29
Södra Karelen 35 1 966 48,5 1,0 41,25
Södra Savolax 80 2 420 42,8 1,8 41,97
Norra Savolax 50 2 664 46,6 0,7 48,73
Norra Karelen 54 1 557 44,5 3,3 49,29
Mellersta Finland 54 3 213 51,3 2,4 51,90
Södra Österbotten 48 1 836 44,6 -3,0 42,22
Österbotten 32 1 410 47,8 2,7 57,31
Mellersta Österbotten 17 605 40,5 -2,8 53,45
Norra Österbotten 104 4 752 44,3 -0,8 41,50
Kajanaland 40 2 224 44,9 0,9 27,71
Lappland 175 8 209 44,1 2,5 47,69
Åland 53 1 325 38,7 1,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2017, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/10/matk_2017_10_2017-12-14_tau_002_sv.html