Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 18 347 031 4,9 12 905 518 1,3 5 441 513 14,5
Fasta Finland 17 952 663 5,0 12 742 281 1,2 5 210 382 15,4
Nyland 5 162 596 9,7 2 683 116 6,4 2 479 480 13,5
Egentliga Finland 1 126 035 6,0 896 430 3,8 229 605 15,8
Satakunta 364 206 6,0 300 077 2,5 64 129 26,2
Egentliga Tavastland 317 826 -5,7 283 799 -6,8 34 027 4,1
Birkaland 1 327 768 4,5 1 130 644 4,3 197 124 5,6
Päijänne-Tavastland 475 352 1,6 384 907 -3,3 90 445 30,0
Kymmenedalen 266 959 5,4 216 292 3,3 50 667 15,3
Södra Karelen 601 935 8,1 408 572 0,4 193 363 28,9
Södra Savolax 633 375 0,4 479 236 -4,4 154 139 19,0
Norra Savolax 733 346 1,7 650 602 2,3 82 744 -2,4
Norra Karelen 405 706 0,3 344 249 -1,1 61 457 9,1
Mellersta Finland 915 394 2,6 772 009 -0,3 143 385 21,6
Södra Österbotten 599 358 -4,4 566 962 -3,9 32 396 -12,1
Österbotten 337 131 -0,3 262 563 -3,2 74 568 11,4
Mellersta Österbotten 133 486 -5,9 119 854 -6,1 13 632 -4,3
Norra Österbotten 1 489 034 2,0 1 267 086 1,9 221 948 2,7
Kajanaland 799 163 -0,5 727 732 -0,4 71 431 -0,9
Lappland 2 263 993 8,4 1 248 151 -2,7 1 015 842 26,2
Åland 394 368 0,5 163 237 3,9 231 131 -1,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2017, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/10/matk_2017_10_2017-12-14_tau_004_sv.html