Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 297 893 3,8 973 811 1,7 324 082 10,7
Fasta Finland 1 286 107 3,7 967 938 1,6 318 169 10,6
Nyland 474 978 7,1 275 460 4,8 199 518 10,4
    Esbo 31 902 14,3 17 555 3,0 14 347 32,0
    Helsingfors 313 596 8,0 162 661 5,2 150 935 11,2
    Vanda 83 071 4,2 57 556 8,1 25 515 -3,5
Egentliga Finland 78 627 5,2 64 492 1,9 14 135 23,1
    Åbo 59 499 6,1 48 360 2,7 11 139 24,0
Satakunta 24 521 14,8 20 376 16,5 4 145 6,9
    Björneborg 15 118 23,7 12 810 16,1 2 308 93,1
Egentliga Tavastland 28 005 3,0 25 166 2,3 2 839 9,6
    Tavastehus 16 481 3,4 14 653 -0,5 1 828 49,5
Birkaland 111 474 2,5 97 891 2,6 13 583 1,6
    Tammerfors 86 726 2,7 74 358 3,2 12 368 -0,2
Päijänne-Tavastland 35 507 -6,5 30 546 -8,3 4 961 6,8
    Lahtis 19 176 -1,4 15 738 -1,3 3 438 -1,8
Kymmenedalen 19 355 29,9 15 771 33,1 3 584 17,4
    Kouvola 11 606 53,4 10 046 53,7 1 560 51,6
Södra Karelen 43 271 -5,7 32 257 -6,3 11 014 -3,9
    Villmanstrand 29 012 -7,9 23 865 -8,5 5 147 -5,1
Södra Savolax 27 520 -6,3 23 422 -14,1 4 098 95,2
    S:t Michel 11 411 -9,6 10 260 -11,4 1 151 9,6
Norra Savolax 55 008 -3,7 51 090 -5,2 3 918 21,6
    Kuopio 33 065 -8,8 30 633 -10,5 2 432 21,7
Norra Karelen 29 696 5,0 27 047 6,5 2 649 -8,1
    Joensuu 15 139 -3,2 13 286 -2,4 1 853 -8,7
Mellersta Finland 62 420 -5,3 56 118 -8,4 6 302 35,8
    Jyväskylä 35 658 0,4 30 680 -4,8 4 978 51,2
Södra Österbotten 39 921 -1,0 37 523 -1,4 2 398 4,9
    Seinäjoki 13 828 5,5 12 174 -0,2 1 654 82,4
Österbotten 29 621 2,5 23 897 4,2 5 724 -4,3
    Vasa 22 315 4,7 18 282 11,8 4 033 -18,7
Mellersta Österbotten 9 403 -9,5 8 488 2,1 915 -55,9
    Karleby 7 857 9,6 7 167 14,6 690 -24,5
Norra Österbotten 80 191 5,4 71 111 5,9 9 080 1,9
    Kuusamo 13 597 22,2 11 017 11,5 2 580 106,4
    Uleåborg 46 095 3,5 41 249 7,0 4 846 -18,8
Kajanaland 63 819 1,1 61 142 -0,2 2 677 43,5
    Kajana 6 625 -3,7 6 077 -4,5 548 5,8
    Sotkamo 55 838 1,6 53 867 0,3 1 971 57,3
Lappland 72 770 8,6 46 141 3,7 26 629 18,4
    Rovaniemi 31 195 21,2 18 699 16,4 12 496 29,1
Åland 11 786 21,1 5 873 28,5 5 913 14,5
    Mariehamn 9 351 11,1 4 709 12,0 4 642 10,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2017, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/10/matk_2017_10_2017-12-14_tau_007_sv.html