Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 14 568 499 5,2 9 985 984 1,5 4 582 515 14,5
Fasta Finland 14 362 272 5,3 9 887 029 1,4 4 475 243 14,8
Nyland 4 840 237 8,8 2 471 132 5,8 2 369 105 12,0
    Esbo 309 941 4,4 172 361 -6,3 137 580 22,0
    Helsingfors 3 246 266 11,0 1 430 336 8,4 1 815 930 13,1
    Vanda 799 282 4,6 490 383 7,1 308 899 0,8
Egentliga Finland 857 287 5,3 681 099 1,9 176 188 21,0
    Åbo 621 915 5,5 492 791 2,5 129 124 18,6
Satakunta 264 315 10,8 205 130 5,8 59 185 32,6
    Björneborg 151 406 11,5 123 399 4,5 28 007 58,1
Egentliga Tavastland 278 689 -1,3 247 248 -2,0 31 441 4,2
    Tavastehus 157 045 2,2 139 073 -0,1 17 972 24,3
Birkaland 1 097 904 5,2 933 562 5,4 164 342 4,2
    Tammerfors 868 313 5,9 718 011 5,8 150 302 6,4
Päijänne-Tavastland 378 532 0,6 300 272 -4,8 78 260 28,2
    Lahtis 202 444 6,8 154 582 4,1 47 862 16,7
Kymmenedalen 173 017 8,2 137 102 5,0 35 915 22,5
    Kouvola 89 329 9,0 75 002 6,5 14 327 23,9
Södra Karelen 480 510 8,4 326 406 0,2 154 104 31,4
    Villmanstrand 312 477 3,2 239 309 -2,0 73 168 24,7
Södra Savolax 391 527 2,8 323 741 -2,9 67 786 43,6
    S:t Michel 144 080 0,8 118 679 -2,3 25 401 18,4
Norra Savolax 608 596 1,5 550 287 1,7 58 309 -1,1
    Kuopio 397 060 -2,0 362 412 -1,3 34 648 -8,6
Norra Karelen 293 041 1,4 254 766 -0,3 38 275 13,9
    Joensuu 155 430 6,6 129 533 3,0 25 897 29,9
Mellersta Finland 774 471 1,2 653 327 -0,9 121 144 14,6
    Jyväskylä 380 303 1,6 310 650 -1,4 69 653 17,3
Södra Österbotten 424 859 -0,9 401 584 0,2 23 275 -16,9
    Seinäjoki 142 351 -6,6 131 237 -4,2 11 114 -28,0
Österbotten 284 257 2,9 216 699 0,4 67 558 11,9
    Vasa 212 390 5,8 160 965 5,6 51 425 6,6
Mellersta Österbotten 94 842 -9,0 86 708 -7,4 8 134 -23,2
    Karleby 80 198 -0,6 72 911 -1,3 7 287 6,9
Norra Österbotten 891 062 -2,0 744 165 -1,1 146 897 -6,1
    Kuusamo 210 051 -4,2 165 173 -8,4 44 878 14,7
    Uleåborg 441 775 0,8 373 926 2,7 67 849 -8,3
Kajanaland 636 501 1,4 591 387 1,2 45 114 3,7
    Kajana 80 265 2,1 72 945 0,9 7 320 15,4
    Sotkamo 524 692 1,5 495 806 1,7 28 886 -2,6
Lappland 1 592 625 9,4 762 414 -5,1 830 211 27,3
    Rovaniemi 432 884 12,1 166 924 -6,3 265 960 27,8
Åland 206 227 2,5 98 955 4,9 107 272 0,4
    Mariehamn 150 629 2,2 80 993 3,5 69 636 0,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2017, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/10/matk_2017_10_2017-12-14_tau_008_sv.html