Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 050 59 298 51,0 2,6 65,79
Fasta Finland 1 022 58 426 51,4 2,6 65,81
Nyland 151 15 783 70,9 5,2 84,32
Egentliga Finland 66 3 490 53,2 3,4 58,44
Satakunta 38 1 352 43,8 6,0 63,03
Egentliga Tavastland 24 1 239 51,9 15,0 54,56
Birkaland 63 4 328 57,2 4,6 66,78
Päijänne-Tavastland 32 1 733 34,0 -8,2 56,63
Kymmenedalen 26 1 087 43,6 -2,6 60,71
Södra Karelen 31 1 811 45,5 0,1 45,26
Södra Savolax 68 1 925 34,1 0,4 49,49
Norra Savolax 44 2 494 44,5 2,5 57,78
Norra Karelen 47 1 415 42,7 0,1 58,98
Mellersta Finland 49 3 068 45,4 -1,3 63,43
Södra Österbotten 46 1 824 40,6 -4,6 47,79
Österbotten 26 1 310 53,9 3,0 70,05
Mellersta Österbotten 16 560 43,2 -5,7 70,07
Norra Österbotten 97 4 628 43,9 1,9 50,08
Kajanaland 36 2 134 34,5 -2,2 27,98
Lappland 162 8 245 37,5 2,6 56,95
Åland 28 872 23,5 2,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 18.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/11/matk_2017_11_2018-01-18_tau_001_sv.html