Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 159 62 009 51,9 1,8 55,15
Fasta Finland 1 108 60 726 52,2 1,8 55,29
Nyland 152 15 946 67,8 0,8 72,24
Egentliga Finland 76 3 783 53,6 3,4 53,99
Satakunta 40 1 435 47,4 4,7 53,73
Egentliga Tavastland 27 1 517 39,6 1,2 47,53
Birkaland 68 4 462 54,0 3,1 55,11
Päijänne-Tavastland 34 1 846 42,2 0,7 51,72
Kymmenedalen 27 1 051 45,9 1,5 50,07
Södra Karelen 34 1 952 48,4 1,0 41,55
Södra Savolax 79 2 375 42,2 1,7 42,36
Norra Savolax 50 2 648 46,4 0,9 49,36
Norra Karelen 53 1 523 45,0 3,7 50,17
Mellersta Finland 54 3 200 50,8 2,1 52,64
Södra Österbotten 48 1 835 44,2 -3,1 42,59
Österbotten 31 1 401 48,3 2,7 58,32
Mellersta Österbotten 17 602 40,4 -3,4 54,65
Norra Österbotten 104 4 741 44,3 -0,6 42,17
Kajanaland 40 2 215 44,0 0,7 27,72
Lappland 174 8 195 43,6 2,6 48,34
Åland 51 1 283 37,1 1,2 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 18.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2017, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/11/matk_2017_11_2018-01-18_tau_002_sv.html