Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 19 755 275 5,0 13 898 740 1,4 5 856 535 14,5
Fasta Finland 19 356 012 5,1 13 734 417 1,4 5 621 595 15,3
Nyland 5 635 711 10,0 2 961 715 6,9 2 673 996 13,7
Egentliga Finland 1 209 012 6,0 963 531 3,7 245 481 16,1
Satakunta 389 735 6,7 321 416 3,5 68 319 25,1
Egentliga Tavastland 348 785 -3,8 309 663 -5,3 39 122 9,8
Birkaland 1 437 375 4,5 1 225 041 4,3 212 334 5,9
Päijänne-Tavastland 507 275 0,3 411 549 -4,5 95 726 27,7
Kymmenedalen 286 682 4,8 231 469 2,7 55 213 14,9
Södra Karelen 647 788 7,5 437 577 0,5 210 211 25,6
Södra Savolax 664 669 0,1 508 259 -4,0 156 410 16,4
Norra Savolax 786 184 1,9 699 633 2,5 86 551 -2,5
Norra Karelen 431 319 0,7 366 582 -0,7 64 737 8,9
Mellersta Finland 974 119 2,4 823 885 -0,4 150 234 21,0
Södra Österbotten 635 810 -4,5 600 997 -4,0 34 813 -11,8
Österbotten 366 406 -0,4 285 622 -3,1 80 784 10,5
Mellersta Österbotten 143 470 -6,8 128 477 -6,6 14 993 -8,1
Norra Österbotten 1 603 708 2,4 1 352 267 2,2 251 441 3,9
Kajanaland 851 482 -1,0 775 668 -1,0 75 814 -1,4
Lappland 2 436 482 8,6 1 331 066 -2,7 1 105 416 26,3
Åland 399 263 -0,4 164 323 2,3 234 940 -2,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 18.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2017, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/11/matk_2017_11_2018-01-18_tau_004_sv.html