Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 603 51 119 55,7 2,6 104,59 58,28
Fasta Finland 592 50 489 56,0 2,5 104,61 58,60
Nyland 123 15 312 72,0 5,4 119,70 86,23
    Esbo 12 1 220 61,0 4,8 99,09 60,46
    Helsingfors 62 9 489 78,3 7,8 125,71 98,42
    Vanda 12 2 403 74,8 1,1 121,22 90,69
Egentliga Finland 37 2 820 58,8 3,4 91,00 53,53
    Åbo 18 1 937 66,0 5,2 93,28 61,60
Satakunta 24 1 081 50,7 5,9 91,21 46,24
    Björneborg 8 604 56,9 10,9 92,01 52,36
Egentliga Tavastland 15 1 109 55,5 15,5 84,96 47,13
    Tavastehus 6 607 61,8 21,7 89,86 55,51
Birkaland 41 3 826 60,6 4,1 104,19 63,09
    Tammerfors 24 2 900 68,2 4,5 108,45 73,94
Päijänne-Tavastland 13 1 584 35,7 -9,0 88,51 31,57
    Lahtis 6 771 52,8 -5,5 87,84 46,40
Kymmenedalen 14 866 49,8 -3,9 87,57 43,61
    Kouvola 6 410 49,4 -2,4 88,87 43,90
Södra Karelen 13 1 484 47,7 -2,9 91,12 43,44
    Villmanstrand 7 947 49,9 -8,0 87,39 43,61
Södra Savolax 27 1 435 39,4 -1,1 77,34 30,50
    S:t Michel 8 538 45,0 -8,2 76,52 34,44
Norra Savolax 25 2 281 46,5 1,5 91,82 42,69
    Kuopio 12 1 331 50,2 0,8 95,17 47,79
Norra Karelen 22 1 192 47,5 -1,3 84,20 40,02
    Joensuu 6 601 64,0 2,2 86,41 55,27
Mellersta Finland 26 2 650 48,8 -1,4 91,20 44,48
    Jyväskylä 11 1 304 64,1 0,1 101,98 65,37
Södra Österbotten 25 1 524 46,4 -5,3 76,90 35,65
    Seinäjoki 7 569 57,5 -3,4 91,26 52,45
Österbotten 20 1 209 57,7 2,8 96,60 55,69
    Vasa 7 784 68,9 2,6 98,84 68,07
Mellersta Österbotten 10 496 46,0 -5,2 92,74 42,62
    Karleby 5 359 56,6 0,3 95,69 54,13
Norra Österbotten 47 3 344 51,8 2,0 95,82 49,68
    Kuusamo 11 778 42,4 1,9 96,37 40,87
    Uleåborg 10 1 437 68,8 4,7 102,30 70,42
Kajanaland 17 1 713 41,1 -0,5 63,87 26,22
    Kajana 6 414 37,4 -6,1 86,65 32,41
    Sotkamo 6 1 126 46,0 -0,1 56,68 26,07
Lappland 93 6 563 42,4 2,4 114,65 48,66
    Rovaniemi 18 1 525 67,7 7,0 112,30 76,02
Åland 11 630 30,4 3,7 .. ..
    Mariehamn 6 421 38,1 2,7 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 18.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/11/matk_2017_11_2018-01-18_tau_005_sv.html