Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 613 51 527 56,3 1,7 100,84 56,74
Fasta Finland 598 50 738 56,5 1,7 100,83 56,92
Nyland 121 15 250 69,2 1,1 112,95 78,19
    Esbo 12 1 190 58,6 1,9 90,75 53,20
    Helsingfors 61 9 626 73,7 0,8 119,08 87,81
    Vanda 12 2 345 73,7 0,0 108,80 80,18
Egentliga Finland 38 2 873 60,3 3,8 93,92 56,60
    Åbo 19 1 974 65,2 3,6 95,63 62,34
Satakunta 25 1 124 54,0 5,6 90,28 48,79
    Björneborg 8 603 56,5 8,7 91,40 51,67
Egentliga Tavastland 16 1 317 42,5 -0,2 81,64 34,71
    Tavastehus 7 686 47,1 2,4 86,59 40,74
Birkaland 41 3 808 57,1 3,1 101,59 58,05
    Tammerfors 23 2 886 62,4 3,7 105,09 65,60
Päijänne-Tavastland 13 1 614 44,6 0,1 95,63 42,65
    Lahtis 6 771 56,2 3,1 93,84 52,70
Kymmenedalen 14 791 51,5 2,2 92,05 47,41
    Kouvola 6 407 49,9 4,5 87,75 43,81
Södra Karelen 15 1 555 50,2 -2,0 93,43 46,95
    Villmanstrand 7 974 54,6 -8,1 88,92 48,57
Södra Savolax 29 1 649 46,3 1,4 85,66 39,67
    S:t Michel 8 552 52,3 -0,0 89,81 46,94
Norra Savolax 28 2 338 47,7 -0,4 93,61 44,70
    Kuopio 15 1 391 52,5 -0,2 99,54 52,22
Norra Karelen 22 1 181 50,2 4,0 91,18 45,75
    Joensuu 6 604 62,7 7,8 91,46 57,33
Mellersta Finland 27 2 708 54,6 2,1 91,81 50,09
    Jyväskylä 12 1 355 63,2 2,8 100,84 63,75
Södra Österbotten 25 1 501 49,6 -3,2 82,00 40,65
    Seinäjoki 7 603 54,6 -3,8 95,07 51,89
Österbotten 21 1 229 53,2 3,2 94,38 50,25
    Vasa 7 796 60,8 2,4 96,14 58,48
Mellersta Österbotten 10 508 43,7 -3,5 89,70 39,15
    Karleby 5 367 52,2 1,3 92,45 48,28
Norra Österbotten 48 3 332 50,4 -0,6 93,97 47,37
    Kuusamo 11 752 39,8 -0,3 94,68 37,69
    Uleåborg 10 1 436 63,7 0,1 100,30 63,86
Kajanaland 18 1 734 49,8 2,6 66,33 33,06
    Kajana 6 414 43,4 -0,0 82,28 35,72
    Sotkamo 6 1 121 55,6 2,6 61,12 34,01
Lappland 88 6 225 47,4 2,9 103,75 49,22
    Rovaniemi 17 1 405 59,0 1,9 105,13 62,02
Åland 14 789 44,1 1,0 .. ..
    Mariehamn 7 509 52,5 -2,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 18.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2017, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/11/matk_2017_11_2018-01-18_tau_006_sv.html