Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 264 836 7,2 887 818 4,7 377 018 13,5
Fasta Finland 1 256 548 7,2 883 763 4,6 372 785 13,7
Nyland 456 683 12,6 269 070 11,6 187 613 14,2
    Esbo 30 236 22,3 16 794 33,1 13 442 11,0
    Helsingfors 305 866 14,9 167 363 13,4 138 503 16,7
    Vanda 76 136 4,1 49 756 3,6 26 380 5,0
Egentliga Finland 73 667 9,0 59 459 5,9 14 208 24,5
    Åbo 55 826 12,7 43 941 8,1 11 885 33,7
Satakunta 21 085 12,4 17 590 17,0 3 495 -6,1
    Björneborg 13 577 30,5 11 981 33,7 1 596 10,6
Egentliga Tavastland 28 408 18,3 23 493 10,7 4 915 77,1
    Tavastehus 16 082 29,9 12 570 13,4 3 512 170,2
Birkaland 102 778 7,8 87 530 5,9 15 248 19,6
    Tammerfors 85 649 8,2 72 193 6,2 13 456 20,5
Päijänne-Tavastland 28 869 -15,3 23 862 -17,7 5 007 -2,0
    Lahtis 17 116 -10,8 13 656 -12,2 3 460 -4,6
Kymmenedalen 17 054 0,7 13 415 0,2 3 639 2,4
    Kouvola 7 970 -8,9 6 963 -6,2 1 007 -23,6
Södra Karelen 38 861 -0,8 24 381 1,0 14 480 -3,7
    Villmanstrand 24 667 -1,3 17 245 -1,3 7 422 -1,4
Södra Savolax 25 042 -7,1 22 917 -5,7 2 125 -19,8
    S:t Michel 10 260 -11,5 9 388 -7,2 872 -40,6
Norra Savolax 49 615 5,5 46 293 6,5 3 322 -7,3
    Kuopio 30 150 -2,7 28 298 -2,9 1 852 0,5
Norra Karelen 23 735 7,9 20 977 8,2 2 758 6,1
    Joensuu 14 371 8,5 12 558 8,0 1 813 11,8
Mellersta Finland 53 548 -0,8 47 914 -1,8 5 634 8,6
    Jyväskylä 33 531 3,0 28 978 0,8 4 553 19,8
Södra Österbotten 33 159 -5,6 31 180 -4,6 1 979 -18,2
    Seinäjoki 13 056 -14,5 11 859 -16,5 1 197 11,8
Österbotten 27 659 6,7 21 631 8,8 6 028 -0,2
    Vasa 21 502 3,0 16 948 6,8 4 554 -9,3
Mellersta Österbotten 8 750 -14,7 7 987 -8,9 763 -48,7
    Karleby 7 592 0,8 6 887 2,8 705 -15,6
Norra Österbotten 85 647 6,9 64 067 6,0 21 580 9,5
    Kuusamo 24 909 10,7 9 738 -3,5 15 171 22,3
    Uleåborg 43 096 8,7 38 440 14,1 4 656 -22,0
Kajanaland 48 351 1,5 44 272 1,9 4 079 -2,6
    Kajana 6 148 -12,5 5 629 -13,6 519 0,4
    Sotkamo 40 906 4,1 37 455 4,8 3 451 -2,5
Lappland 133 637 9,4 57 725 -5,0 75 912 23,7
    Rovaniemi 52 543 23,3 21 369 4,3 31 174 41,0
Åland 8 288 7,4 4 055 17,9 4 233 -1,1
    Mariehamn 6 677 2,1 3 324 13,6 3 353 -7,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 18.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2017, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/11/matk_2017_11_2018-01-18_tau_007_sv.html