Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-november 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 832 824 5,4 10 875 359 1,7 4 957 465 14,3
Fasta Finland 15 618 462 5,4 10 772 318 1,7 4 846 144 14,7
Nyland 5 297 091 9,1 2 740 293 6,4 2 556 798 12,2
    Esbo 340 177 5,8 189 155 -3,8 151 022 20,9
    Helsingfors 3 552 132 11,3 1 597 699 8,9 1 954 433 13,4
    Vanda 875 418 4,5 540 139 6,8 335 279 1,1
Egentliga Finland 930 954 5,6 740 558 2,2 190 396 21,2
    Åbo 677 741 6,0 536 732 2,9 141 009 19,8
Satakunta 285 400 10,9 222 720 6,6 62 680 29,6
    Björneborg 164 983 12,8 135 380 6,5 29 603 54,5
Egentliga Tavastland 307 097 0,2 270 741 -1,0 36 356 10,3
    Tavastehus 173 127 4,2 151 643 0,9 21 484 36,3
Birkaland 1 200 682 5,4 1 021 092 5,4 179 590 5,4
    Tammerfors 953 962 6,1 790 204 5,9 163 758 7,5
Päijänne-Tavastland 407 237 -0,8 323 970 -5,9 83 267 25,9
    Lahtis 219 560 5,2 168 238 2,5 51 322 15,0
Kymmenedalen 190 071 7,5 150 517 4,6 39 554 20,4
    Kouvola 97 299 7,3 81 965 5,3 15 334 19,0
Södra Karelen 519 371 7,7 350 787 0,2 168 584 27,4
    Villmanstrand 337 144 2,9 256 554 -1,9 80 590 21,8
Södra Savolax 416 533 2,2 348 598 -2,6 67 935 36,2
    S:t Michel 154 279 -0,2 128 053 -2,7 26 226 14,4
Norra Savolax 658 211 1,8 596 580 2,1 61 631 -1,4
    Kuopio 427 210 -2,0 390 710 -1,4 36 500 -8,2
Norra Karelen 316 449 1,7 275 404 0,2 41 045 13,4
    Joensuu 169 801 6,8 142 091 3,4 27 710 28,6
Mellersta Finland 828 019 1,1 701 241 -1,0 126 778 14,3
    Jyväskylä 413 834 1,7 339 628 -1,2 74 206 17,4
Södra Österbotten 458 018 -1,3 432 764 -0,2 25 254 -17,0
    Seinäjoki 155 407 -7,3 143 096 -5,4 12 311 -25,4
Österbotten 311 916 3,2 238 330 1,1 73 586 10,8
    Vasa 233 892 5,6 177 913 5,7 55 979 5,1
Mellersta Österbotten 103 592 -9,5 94 695 -7,5 8 897 -26,4
    Karleby 87 790 -0,5 79 798 -1,0 7 992 4,4
Norra Österbotten 976 709 -1,3 808 232 -0,6 168 477 -4,3
    Kuusamo 234 960 -2,9 174 911 -8,1 60 049 16,5
    Uleåborg 484 871 1,5 412 366 3,7 72 505 -9,3
Kajanaland 684 852 1,4 635 659 1,3 49 193 3,1
    Kajana 86 413 0,9 78 574 -0,3 7 839 14,3
    Sotkamo 565 598 1,7 533 261 1,9 32 337 -2,6
Lappland 1 726 260 9,4 820 137 -5,1 906 123 27,0
    Rovaniemi 485 427 13,2 188 293 -5,2 297 134 29,0
Åland 214 362 2,6 103 041 5,4 111 321 0,2
    Mariehamn 157 306 2,2 84 317 3,9 72 989 0,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 18.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2017, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-november 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/11/matk_2017_11_2018-01-18_tau_008_sv.html