Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 065 60 046 47,2 2,4 56,29
Fasta Finland 1 041 59 251 47,6 2,4 56,29
Nyland 151 15 621 59,1 4,4 66,28
Egentliga Finland 66 3 509 39,4 -4,2 52,78
Satakunta 38 1 339 34,5 8,1 52,04
Egentliga Tavastland 25 1 328 33,7 6,8 48,99
Birkaland 65 4 411 39,7 1,0 53,25
Päijänne-Tavastland 31 1 756 31,1 0,5 46,56
Kymmenedalen 25 1 021 29,6 -0,3 53,22
Södra Karelen 30 1 785 38,0 0,0 38,94
Södra Savolax 70 1 970 27,0 0,1 46,69
Norra Savolax 45 2 501 37,9 4,1 46,24
Norra Karelen 46 1 377 34,8 1,8 52,18
Mellersta Finland 48 3 060 39,1 -0,9 45,58
Södra Österbotten 45 1 783 31,3 1,9 41,07
Österbotten 26 1 304 32,3 2,1 58,33
Mellersta Österbotten 16 560 28,0 -0,5 60,87
Norra Österbotten 98 4 647 45,1 2,4 42,95
Kajanaland 38 2 202 39,4 -1,0 28,65
Lappland 178 9 077 66,5 2,3 63,22
Åland 24 795 15,1 -0,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/12/matk_2017_12_2018-02-15_tau_001_sv.html