Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 151 61 724 51,6 1,9 55,25
Fasta Finland 1 102 60 482 51,9 1,9 55,37
Nyland 152 15 924 67,1 1,1 71,80
Egentliga Finland 75 3 760 52,6 2,8 53,85
Satakunta 41 1 458 46,0 4,6 53,67
Egentliga Tavastland 27 1 501 39,2 1,7 47,63
Birkaland 68 4 462 53,0 2,9 55,00
Päijänne-Tavastland 34 1 824 41,5 0,8 51,80
Kymmenedalen 27 1 044 44,5 1,3 50,22
Södra Karelen 34 1 938 47,6 1,0 41,38
Södra Savolax 78 2 342 41,1 1,6 42,54
Norra Savolax 49 2 636 45,8 1,2 49,14
Norra Karelen 52 1 511 44,3 3,5 50,33
Mellersta Finland 53 3 188 49,8 1,8 52,16
Södra Österbotten 47 1 800 43,6 -2,4 42,40
Österbotten 31 1 393 47,0 2,6 58,30
Mellersta Österbotten 17 598 39,4 -3,2 54,97
Norra Österbotten 103 4 718 44,5 -0,2 42,26
Kajanaland 40 2 196 44,0 0,9 27,80
Lappland 174 8 190 46,2 3,0 50,68
Åland 49 1 242 36,1 1,2 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2017, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/12/matk_2017_12_2018-02-15_tau_002_sv.html