Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 615 51 718 50,3 2,2 112,64 56,61
Fasta Finland 605 51 128 50,5 2,2 112,65 56,94
Nyland 123 15 137 60,2 4,8 109,84 66,08
    Esbo 11 1 137 43,1 1,1 89,99 38,79
    Helsingfors 62 9 405 66,3 7,5 114,69 76,09
    Vanda 12 2 347 65,3 1,9 103,85 67,80
Egentliga Finland 37 2 837 43,6 -6,1 91,14 39,73
    Åbo 18 1 940 47,2 -0,5 90,28 42,64
Satakunta 23 1 039 38,8 7,7 82,55 32,03
    Björneborg 8 585 41,4 12,4 82,10 33,95
Egentliga Tavastland 16 1 198 35,3 6,3 89,43 31,56
    Tavastehus 7 695 33,8 3,4 87,54 29,58
Birkaland 41 3 882 41,2 1,1 96,31 39,72
    Tammerfors 24 2 956 44,9 0,1 97,22 43,67
Päijänne-Tavastland 13 1 595 32,4 0,3 84,41 27,32
    Lahtis 6 771 39,9 1,6 84,01 33,50
Kymmenedalen 13 799 33,0 -2,8 86,87 28,71
    Kouvola 5 395 35,1 0,7 84,14 29,54
Södra Karelen 13 1 483 39,4 -1,3 90,53 35,63
    Villmanstrand 7 947 42,0 -6,0 77,56 32,59
Södra Savolax 27 1 428 30,6 -1,0 85,32 26,09
    S:t Michel 8 538 33,3 -3,7 84,78 28,19
Norra Savolax 26 2 290 38,7 3,2 92,99 35,96
    Kuopio 13 1 340 43,9 2,1 98,40 43,21
Norra Karelen 21 1 153 38,1 1,0 91,44 34,83
    Joensuu 6 601 47,0 0,0 82,48 38,75
Mellersta Finland 26 2 653 42,0 -0,2 97,41 40,95
    Jyväskylä 11 1 306 46,8 1,8 93,44 43,70
Södra Österbotten 25 1 511 36,4 3,1 78,92 28,73
    Seinäjoki 7 568 43,8 2,3 91,50 40,09
Österbotten 20 1 203 34,6 2,3 95,66 33,09
    Vasa 7 784 39,1 1,0 99,10 38,74
Mellersta Österbotten 10 495 29,1 -0,1 87,41 25,45
    Karleby 5 358 36,1 0,3 88,12 31,79
Norra Österbotten 48 3 383 48,4 2,0 102,08 49,43
    Kuusamo 12 792 50,3 5,3 121,70 61,25
    Uleåborg 10 1 437 59,8 3,1 97,87 58,52
Kajanaland 19 1 777 44,3 -1,0 68,60 30,39
    Kajana 6 414 27,6 -9,0 83,51 23,07
    Sotkamo 7 1 146 52,1 -1,3 65,80 34,29
Lappland 104 7 265 71,6 1,2 164,57 117,8
    Rovaniemi 20 1 688 90,2 -0,6 213,30 192,3
Åland 10 590 19,6 0,4 .. ..
    Mariehamn 6 421 30,4 1,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/12/matk_2017_12_2018-02-15_tau_005_sv.html