Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 613 51 448 55,9 1,8 101,74 56,84
Fasta Finland 599 50 675 56,1 1,8 101,73 57,03
Nyland 121 15 240 68,5 1,5 112,73 77,22
    Esbo 11 1 126 58,4 2,7 91,81 53,63
    Helsingfors 61 9 608 73,1 1,4 118,76 86,87
    Vanda 12 2 345 73,0 0,2 108,45 79,17
Egentliga Finland 38 2 870 58,9 3,0 93,73 55,24
    Åbo 19 1 972 63,7 3,3 95,30 60,74
Satakunta 25 1 117 53,0 5,9 89,89 47,62
    Björneborg 8 601 55,4 9,0 90,88 50,35
Egentliga Tavastland 16 1 307 42,1 0,4 82,08 34,54
    Tavastehus 7 687 46,0 2,5 86,64 39,86
Birkaland 41 3 819 55,9 2,9 101,29 56,59
    Tammerfors 23 2 897 61,0 3,4 104,64 63,87
Päijänne-Tavastland 13 1 598 43,8 0,3 95,49 41,84
    Lahtis 6 771 54,9 3,0 93,27 51,19
Kymmenedalen 14 787 49,9 1,7 92,22 46,03
    Kouvola 6 406 48,8 4,2 87,55 42,73
Södra Karelen 15 1 549 49,5 -1,8 93,13 46,10
    Villmanstrand 7 972 53,8 -7,8 88,10 47,39
Södra Savolax 29 1 631 45,2 1,2 85,64 38,68
    S:t Michel 8 551 50,7 -0,4 89,55 45,44
Norra Savolax 28 2 334 47,0 -0,1 93,57 43,99
    Kuopio 15 1 387 51,8 0,0 99,47 51,50
Norra Karelen 22 1 179 49,3 3,7 91,29 44,96
    Joensuu 6 604 61,5 7,1 90,92 55,89
Mellersta Finland 27 2 703 53,5 1,8 92,20 49,34
    Jyväskylä 12 1 351 61,9 2,6 100,44 62,15
Södra Österbotten 25 1 502 48,6 -2,7 81,82 39,74
    Seinäjoki 7 600 53,8 -3,4 94,86 51,05
Österbotten 21 1 227 51,7 3,1 94,48 48,85
    Vasa 7 795 59,1 2,4 96,30 56,87
Mellersta Österbotten 10 507 42,4 -3,3 89,41 37,94
    Karleby 5 366 51,1 1,3 92,23 47,10
Norra Österbotten 48 3 336 50,2 -0,4 94,68 47,54
    Kuusamo 11 756 40,6 0,0 97,92 39,78
    Uleåborg 10 1 436 63,3 0,4 100,11 63,41
Kajanaland 18 1 738 49,4 2,3 66,51 32,83
    Kajana 6 414 42,1 -0,8 82,35 34,69
    Sotkamo 6 1 123 55,3 2,3 61,50 34,03
Lappland 90 6 233 50,5 3,4 112,41 56,75
    Rovaniemi 17 1 429 62,2 1,8 121,01 75,22
Åland 14 773 42,8 1,1 .. ..
    Mariehamn 7 502 51,4 -1,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2017, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/12/matk_2017_12_2018-02-15_tau_006_sv.html