Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 426 320 8,7 793 401 8,7 632 919 8,7
Fasta Finland 1 421 597 8,7 791 335 8,6 630 262 8,8
Nyland 427 775 13,7 226 635 14,4 201 140 12,9
    Esbo 19 101 12,0 10 835 -5,5 8 266 47,8
    Helsingfors 302 309 16,9 144 642 21,5 157 667 13,0
    Vanda 72 045 2,4 43 563 1,5 28 482 3,7
Egentliga Finland 60 545 0,4 51 777 -0,7 8 768 7,0
    Åbo 45 700 3,8 38 781 2,2 6 919 14,2
Satakunta 15 230 11,4 12 409 14,9 2 821 -1,9
    Björneborg 9 484 26,6 8 211 23,6 1 273 49,4
Egentliga Tavastland 20 775 15,0 18 144 11,3 2 631 49,6
    Tavastehus 11 245 8,6 10 090 6,4 1 155 32,6
Birkaland 77 760 6,7 67 540 3,5 10 220 34,3
    Tammerfors 60 632 5,1 52 586 2,8 8 046 22,6
Päijänne-Tavastland 26 106 0,4 22 739 2,5 3 367 -11,7
    Lahtis 13 870 2,1 11 376 4,2 2 494 -6,8
Kymmenedalen 11 295 10,7 8 861 11,2 2 434 9,2
    Kouvola 5 762 16,2 5 119 22,6 643 -17,6
Södra Karelen 37 583 5,5 23 773 6,8 13 810 3,4
    Villmanstrand 23 794 2,2 16 619 0,6 7 175 6,1
Södra Savolax 21 116 -8,9 18 740 -9,1 2 376 -6,9
    S:t Michel 8 345 -6,0 7 290 -3,4 1 055 -20,6
Norra Savolax 51 159 10,5 47 747 12,9 3 412 -14,6
    Kuopio 34 963 5,3 32 600 7,3 2 363 -15,8
Norra Karelen 21 064 12,9 19 072 11,7 1 992 26,2
    Joensuu 10 799 5,0 9 416 1,9 1 383 32,1
Mellersta Finland 67 413 10,7 58 030 13,0 9 383 -1,6
    Jyväskylä 27 457 9,2 24 066 10,0 3 391 4,1
Södra Österbotten 27 965 17,4 26 798 17,5 1 167 14,7
    Seinäjoki 9 719 14,6 9 122 13,9 597 27,6
Österbotten 18 706 0,3 15 237 -0,7 3 469 4,9
    Vasa 14 231 9,1 11 749 13,4 2 482 -7,8
Mellersta Österbotten 5 288 -11,4 4 908 -12,2 380 1,9
    Karleby 4 505 -6,8 4 147 -8,6 358 20,1
Norra Österbotten 99 078 11,3 65 749 9,0 33 329 16,1
    Kuusamo 33 482 14,1 16 273 5,7 17 209 23,3
    Uleåborg 46 515 16,8 36 549 17,4 9 966 14,4
Kajanaland 59 816 4,2 50 366 2,2 9 450 16,2
    Kajana 5 290 -13,3 4 654 -15,0 636 1,0
    Sotkamo 50 903 3,9 44 545 4,6 6 358 -0,8
Lappland 372 923 6,3 52 810 8,4 320 113 6,0
    Rovaniemi 112 460 17,4 13 001 2,3 99 459 19,8
Åland 4 723 -2,3 2 066 11,8 2 657 -11,1
    Mariehamn 4 585 3,7 1 998 19,0 2 587 -5,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2017, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/12/matk_2017_12_2018-02-15_tau_007_sv.html