Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 17 251 500 5,6 11 661 595 2,1 5 589 905 13,7
Fasta Finland 17 032 415 5,6 11 556 488 2,1 5 475 927 14,0
Nyland 5 724 866 9,4 2 966 928 6,9 2 757 938 12,2
    Esbo 346 096 2,2 188 386 -9,5 157 710 20,9
    Helsingfors 3 854 441 11,7 1 742 341 9,8 2 112 100 13,3
    Vanda 947 463 4,3 583 702 6,4 363 761 1,3
Egentliga Finland 991 499 5,2 792 335 2,0 199 164 20,5
    Åbo 723 441 5,9 575 513 2,9 147 928 19,5
Satakunta 300 630 10,9 235 129 7,0 65 501 27,8
    Björneborg 174 467 13,5 143 591 7,4 30 876 54,3
Egentliga Tavastland 327 872 1,0 288 885 -0,3 38 987 12,3
    Tavastehus 184 372 4,5 161 733 1,2 22 639 36,1
Birkaland 1 278 167 5,5 1 088 304 5,2 189 863 6,6
    Tammerfors 1 014 447 6,1 842 616 5,7 171 831 8,1
Päijänne-Tavastland 431 084 -1,2 344 094 -6,1 86 990 24,4
    Lahtis 233 430 5,0 179 614 2,6 53 816 13,8
Kymmenedalen 200 407 7,2 158 360 4,3 42 047 19,8
    Kouvola 103 061 7,7 87 084 6,2 15 977 16,9
Södra Karelen 557 548 7,7 374 996 0,7 182 552 25,3
    Villmanstrand 361 778 3,1 274 114 -1,4 87 664 20,2
Södra Savolax 437 649 1,6 367 338 -2,9 70 311 34,1
    S:t Michel 162 624 -0,5 135 343 -2,8 27 281 12,5
Norra Savolax 709 370 2,3 644 327 2,8 65 043 -2,2
    Kuopio 462 173 -1,5 423 310 -0,8 38 863 -8,7
Norra Karelen 337 513 2,4 294 476 0,9 43 037 13,9
    Joensuu 180 600 6,7 151 507 3,3 29 093 28,7
Mellersta Finland 894 835 1,7 759 030 -0,1 135 805 12,7
    Jyväskylä 440 442 1,9 363 234 -0,7 77 208 16,2
Södra Österbotten 485 990 -0,4 459 602 0,7 26 388 -16,1
    Seinäjoki 165 126 -6,3 152 218 -4,4 12 908 -24,0
Österbotten 330 361 3,0 253 273 0,9 77 088 10,5
    Vasa 248 123 5,8 189 662 6,2 58 461 4,5
Mellersta Österbotten 108 277 -10,1 98 972 -8,4 9 305 -25,3
    Karleby 92 295 -0,8 83 945 -1,4 8 350 5,0
Norra Österbotten 1 075 767 -0,2 874 153 0,1 201 614 -1,6
    Kuusamo 268 186 -1,1 191 291 -7,0 76 895 17,4
    Uleåborg 531 386 2,7 448 915 4,7 82 471 -7,0
Kajanaland 744 668 1,6 686 025 1,3 58 643 5,0
    Kajana 91 703 -0,1 83 228 -1,3 8 475 13,2
    Sotkamo 616 501 1,9 577 806 2,1 38 695 -2,3
Lappland 2 095 912 8,7 870 261 -4,7 1 225 651 20,7
    Rovaniemi 597 887 14,0 201 294 -4,7 396 593 26,6
Åland 219 085 2,5 105 107 5,5 113 978 -0,1
    Mariehamn 161 891 2,2 86 315 4,2 75 576 0,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2017, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/12/matk_2017_12_2018-02-15_tau_008_sv.html