Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 168 63 094 51,9 2,2 54,68
Fasta Finland 1 119 61 852 52,2 2,2 54,80
Nyland 162 16 880 67,2 1,2 69,37
    Esbo . . . . .
    Helsingfors 71 10 085 72,9 1,2 74,55
    Vanda 15 2 670 73,3 0,5 64,09
Egentliga Finland 75 3 760 52,5 2,8 53,83
    Åbo 24 2 269 60,0 4,3 58,33
Satakunta 41 1 458 46,0 4,6 52,70
    Björneborg 13 721 51,2 8,1 52,38
Egentliga Tavastland 27 1 501 39,2 1,7 47,56
    Tavastehus 11 760 44,0 3,7 50,82
Birkaland 69 4 559 53,1 3,1 54,52
    Tammerfors . . . . .
Päijänne-Tavastland 35 1 951 41,8 1,1 51,17
    Lahtis 11 948 52,8 1,7 56,36
Kymmenedalen 27 1 044 44,7 1,4 50,22
    Kouvola 11 539 44,1 4,7 49,45
Södra Karelen 34 1 938 47,7 1,1 41,36
    Villmanstrand 12 1 201 53,1 -3,1 41,16
Södra Savolax 78 2 341 41,1 1,6 42,45
    S:t Michel 18 691 48,4 0,1 47,89
Norra Savolax 49 2 636 45,8 1,2 49,15
    Kuopio 24 1 543 51,0 1,8 52,54
Norra Karelen 52 1 511 44,3 3,5 50,30
    Joensuu . . . . .
Mellersta Finland 53 3 192 49,7 1,7 52,05
    Jyväskylä 15 1 442 59,2 2,6 67,71
Södra Österbotten 47 1 800 43,6 -2,4 42,29
    Seinäjoki . . . . .
Österbotten 31 1 393 47,0 2,6 58,30
    Vasa . . . . .
Mellersta Österbotten 17 598 39,4 -3,2 54,76
    Karleby . . . . .
Norra Österbotten 107 4 899 44,6 -0,1 42,30
    Kuusamo 34 1 353 42,1 1,3 30,50
    Uleåborg . . . . .
Kajanaland 40 2 197 44,0 0,9 27,94
    Kajana . . . . .
Lappland 175 8 196 46,2 3,0 50,70
    Rovaniemi . . . . .
Åland 49 1 242 36,0 1,0 ..
    Mariehamn 12 604 47,4 -2,0 ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2017, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/matk_2017_2018-04-19_tau_001_sv.html